A kolhozvagyon felosztásáról

Vámok, adók, illetékek, jogszabályok

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Napjaink egyik legfájóbb problémájának számít az egykori kolhozok vagyonának felosztása. Az kollektív mezőgazdasági vállalatok vagyonának felosztását, a megreformált kollektív mezőgazdasági vállalatok (KMV) tagságának vagyoni jogait szabályozandó, nemrégiben rendelet született a vagyoni jogok védelméről az agrárreform során.

Az agrárpolitikai minisztériumnak, a megyei valamint a járási közigazgatásoknak tervet kell kidolgozniuk és kivitelezniük az idei esztendő során a kollektív mezőgazdasági vállalatok vagyonalapja összetételének és értékének, illetve az egykori tagságnak juttatandó vagyonrész értékének pontosítására vonatkozólag. A vagyonrész tulajdonjogát a szabványnak megfelelő igazoló okmány, a vagyonjegy fogja igazolni, melyet a rendelet értelmében ez év végéig szintén mindenütt ki kell adni.

Valamennyi gazdaságban léteznek nagyobb termelőegységek, ingatlanok, melyek szétdarabolása nem célszerű. A gazdaság egykori tagjaiból többen összefogva tulajdonba vehetik ezeket, az adásvételi szerződésben feltüntetve az átadásra kerülő konkrét objektumot.

A vagyonjegy igazolni fogja tehát az egykori tagok jogát a KMV vagy jogutódja tulajdonának őket megillető részére, a vagyonra vonatkozó bérbeadási szerződések megkötésére, a vagyonrész adásvételére, ajándékozására, öröklésére.

A rendelet ugyancsak előírja a vagyonrészek (ingó, illetve ingatlan vagyon) átadását a vállalatból, illetve annak jogutódjából kilépett vagy kilépni szándékozó személyeknek, s az egyéb aktuális vagyonkezelési kérdések rendezését.

A vagyon elosztásának kérdéseit illetően a vagyonrészre jogosultak számos hasznos információt meríthetnek az Új Kézfogás Közalapítvány által nemrég megjelentett tanácsadó füzetből (Vagyonnevesítés. A vagyonjegy felhasználásának lehetőségei Kárpátalja mezőgazdaságában), mely a vagyonfelosztás törvényes lehetőségeit tárgyalja.

Baráth József