„Örvendezzetek az Úrnak”

2003. augusztus 29., 02:00 , 137. szám

Tégláson a helyi görög katolikus hívek a római katolikusokkal közösen látogatott templomban Szent István-napi búcsút tartottak augusztus 24-én.

Az ünnepi szent liturgiát Ambrus József helyi parochus celebrálta. Szentbeszédében rámutatott: Szent István király Krisztus sziklájára építette az ő házát, az ő országát, mikor keresztény hitre térítette a pogány magyar népet.

„Míg Szent István uralkodott, addig folyvást gyarapodott az állam, az ország. A történelem küzdelmes időszakaiban aztán újabb és újabb Szent Istvánok kellettek ahhoz, hogy megmaradjon és előbbre tartson a nemzet, akik igyekeztek visszavezetni Istenhez a népet, az országot” – hangsúlyozta a parochus.

-kita-