Szabadság felmondás előtt

2014. október 30., 05:30 , 720. szám

„Szeretnék felmondani jelenlegi munkahelyemen, de előbb még kivenném a szabadságomat. Felmondhatok-e szabadság idején, illetve beleszámít-e a szabadság ideje a felmondási időbe?”

– Röviden válaszolva: igen, beleszámít a szabadság a felmondási időbe. Egy kicsit részletesebben kibontva a vonatkozó jogszabályokat, láthatjuk, hogy Ukrajna Munkatörvénykönyvének 38. paragrafusa kimondja: a munkavállalónak jogában áll felbontani a meghatározatlan idejű munkaszerződést, ha erről két héttel korábban írásban tájékoztatja a munkaadót. Vagyis önnek csak arra kell figyelnie, hogy a kéthetes tájékoztatási kötelezettséget betartsa.

Ugyanakkor Ukrajna törvénye a szabadságokról 3. paragrafusa értelmében a munkavállaló kívánságára elbocsátásakor (kivéve, ha a munkafegyelem megsértése miatt kell távoznia) ki kell adni számára a fel nem használt rendes évi szabadságát, ezt követi az elbocsátás. Az elbocsátás dátuma ebben az esetben a szabadság utolsó napja.

A munkaszerződés időtartamának letelte miatt elbocsátandó munkavállalónak kívánsága esetén akkor is ki kell adni fel nem használt szabadságát, ha annak időtartama részben vagy egészében meghaladja a szerződéséből még hátralévő időt. Ilyenkor a szerződés határideje meghosszabbodik a szabadság végéig.

hk