Akadályozhatja a vállalat a munkavállaló elbocsátását?

2018. április 29., 11:49 , 901. szám

„Állami cégnél dolgozom. Nemrég kaptam egy jó állásajánlatot, ezért kérvényeztem az elbocsátásomat. Azóta eltelt három hét, de az igazgató még mindig nem írta alá a kérvényemet. Attól félek, hogy az új munkahelyen nem fognak a végtelenségig várni rám, miközben az eddigi állásomat is elveszíthetem.”

– A Munkatörvénykönyv 38. cikkelye értelmében a munkavállalónak jogában áll felbontani határozatlan időre kötött munkaszerződését, ha erről két héttel korábban írásban tájékoztatta munkaadóját. Abban az esetben, ha a munkavállaló elbocsátási kérelmét olyan körülmények miatt nyújtotta be, amelyek lehetetlenné teszik a további munkavégzését (lakóhelyváltozás; házastársát munkaadói más régióba helyezték át; megkezdi tanulmányait valamely oktatási intézményben; egészségügyi állapot indokolta környezetváltozásra van szüksége orvosi javallatra; várandósság; kiskorú vagy rokkant gyermek gondozása; beteg vagy az I. rokkantsági kategóriába tartozó családtag gondozása orvosi javallatra; nyugdíjazás; pályázat útján elnyert új állás; egyéb méltánylandó okok), a munkáltató köteles a dolgozó által jelzett határidőig felbontani a munkaszerződést.

Ha a munkavállaló a kérvényében jelzett időpontig nem hagyta el munkahelyét, és nem követeli munkaszerződése felbontását, a munkáltató nem jogosult elbocsátani őt kérvénye alapján, kivéve azokat az eseteket, amikor a felmondott helyére már új dolgozót fogadtak fel, akinek az alkalmazását a jogszabályok értelmében nem lehet visszamondani.

A munkavállalónak jogában áll az általa a kérvényben megadott határidő után egyoldalúan megszakítani a munkaviszonyt, amennyiben a munkáltató nem teljesíti a munkajogi előírásokat, illetve a kollektív szerződésben vagy a munkaszerződésben rögzített feltételeket.

A fentiek alapján azt javaslom, hogy amennyiben a munkáltató nem reagál a kérvényre, amelyben a munkaszerződése felbontását kérte, és nem adja ki a munkakönyvét, nyújtson be ellene keresetet, kérje a bíróságtól a kérdés rendezését. Amennyiben a munkáltató késlekedése anyagi kárt okozott önnek, jogában áll egyben kártérítés megítélését is kérni a bíróságtól.

hk