Túlóráztathatják a gyer­mekét egyedül nevelő anyát?

2018. május 1., 12:25 , 901. szám

„Egyedül nevelem hétéves kisfiamat. Munkahelyemen gyakori, hogy a hétvégeken is munka van, illetve túlórázni kell. Jogában áll a munkaadómnak hétvégén is dolgoztatni egy anyát?”

– A jogszabályok Ukrajnában egyértelműen rendelkeznek a nők munkavállalásával összefüggő kérdésekről. Így például tilos szabadnapokon munkavégzésre kötelezni a dolgozót. Bizonyos esetekben azonban (ezeket az eseteket részletesen felsorolja a Munkatörvénykönyv) lehetőség van arra, hogy szabad- és ünnepnapokon is munkavégzésre kötelezzék a munkavállalók bizonyos kategóriáit.

Mindenekelőtt célszerű tisztázni, hogy egy adott esetben mely napok minősülnek szabad-, s melyek munkanapnak. A Munkatörvénykönyv (Mtk.) 67. cikkelye egyértelműen rögzíti, hogy a vasárnap tekintendő általános szabadnapnak. Ötnapos munkahét esetén bizonyos esetekben a jogszabályok rögzítik, hogy melyik nap minősül a vasárnap mellett a második szabadnapnak, máskor ezt az adott vállalat, intézmény vagy szervezet munkarendje határozza meg, amit azonban egyeztetni kell a szakszervezettel – amennyiben működik ilyen az adott helyen. A törvény azt is rögzíti, hogy a második szabadnapot lehetőség szerint a vasárnappal együtt kell megadni.

Az Mtk. 73. cikkelye tételesen felsorolja a munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapokat.

Az Mtk. 71. cikkelye értelmében csak az alábbi kivételes esetekben lehet munkára kötelezni a számára megállapított szabadnapokon a munkavállalót:

– természeti katasztrófa, járvány, ipari baleset megelőzése vagy következményeinek elhárítása, felszámolása;

– emberek életét vagy normális életkörülményeit veszélyeztető, tulajdon károsodásával fenyegető balesetek elhárítása;

– halaszthatatlan, előre nem látható munkák, amelyek elvégzésétől függ a vállalat egészének vagy egyes részlegeinek további normális működése;

– halaszthatatlan rakodási vagy kirakodási munkák a vasúti gördülőállomány üresjáratának, vagy a szállítmányok feltorlódásának elkerülése végett a feladási és célállomásokon;

– egyéb, jogszabályok által megállapított konkrét esetek.

Az ilyen munkavégzésre csak kivételes alkalmakkor, a munkaadó külön rendelete alapján, a szakszervezet – ha van – hozzájárulásával kerülhet sor.

Az Mtk. 72. cikkelye értelmében, a felek megegyezése alapján, a szabadnapon végzett munka másik szabadnap biztosításával vagy pénz formájában, dupla bérezéssel kompenzálható.

hk