Elvált házaspár gyermekének lakhelybejelentése a szülők közös otthonában

2018. május 5., 12:19 , 902. szám

„Hogyan kaphat lakhelybejelentést felnőtt lányom, ha elváltam a férjemtől, de továbbra is ugyanabban a családi házban lakunk, és mindketten oda vagyunk bejelentve?”

A lakhely regisztrációjának szabályai (Правила реєстрації місця проживання, затвердженi постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. 207) 18. pontja értelmében lakhelye regisztrációjához a kérvényezőnek vagy képviselőjének be kell nyújtania:

1) a szabályzat 6., 7. vagy 8. függelékében megadott forma szerinti kérvényt;

2) a dokumentumot, amelyben a lakhelybejelentésre vonatkozó információkat feltüntetik;

3) az eljárási díj (адмініст­ративний збір) megfizetését igazoló nyugtát (ha az előző lakhelyről való kijelentkezést és az új lakhelyre történő bejelentést egyszerre intézi a polgár, a díjat csak egyszer kell megfizetni);

4) a dokumentumokat, amelyek igazolják a személy lakhatási jogosultságát az adott ingatlanban – végzés, igazolás a tulajdonjogról; bérleti szerződés; a beköltözést engedélyező, a lakóhely használatához való jogot, vagy a tulajdonjogot alátámasztó, a lakhely nyilvántartásba vételét elrendelő, törvényerőre emelkedett bírósági határozat stb. (a jelzett dokumentumok hiányában a lakhelybejelentés az ingatlan tulajdonosainak – társtulajdonosainak – és a bérlő, valamint családtagjainak írásos hozzájárulásával történik);

5) a katonakönyvet vagy a nyilvántartási igazolást (a katonai nyilvántartásra kötelezett vagy katonai nyilvántartásban álló polgárok esetében);

6) az előző lakhelynyilvántartás megszüntetéséért folyamodó, a szabályzat 11. függelékében megadott forma szerinti kérvényt (amennyiben a korábbi lakhelybejelentés megszüntetését és az új lakhely regisztrációját egyszerre intézik).

A fentiekből következik, hogy lánya lakhelybejelentéséhez a férjével közös házban szükség van egykori élettársának mint társtulajdonosnak a hozzájárulására. E szabály alól csak azok az esetek képeznek kivételt, amikor a ház megosztott tulajdonú, azaz két önálló tulajdonrészként van bejegyezve, vagy ha a bíró korábban meghatározta az osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan közös használatának szabályait az oda bejelentett személyek által, és a szabályozás kitér arra is, hogy a tulajdonosokon kívül kik jogosultak a házban élni, illetve miként szerezhetnek ott lakhelybejelentést.

Ha a férj nem járul hozzá lányuk bejelentéséhez, ön polgári peres eljárás keretében kérheti a bíróságtól, hogy engedélyezze a bejelentését. A bíró erről valamennyi körülmény figyelembe vételével fog dönteni. Ezenkívül kezdeményezheti a bíróságon az ingatlantulajdon megosztását is a férje és ön között. Ezután – ha ezt az ingatlan mérete és kialakítása egyébként lehetővé teszi – már nem lesz szükség a férje hozzájárulására a lányuk lakhelybejelentéséhez.

hk