A cselekvőképesség korlátozásáról

2018. május 12., 09:46 , 903. szám

„Hogyan akadályozhatnám meg, hogy anyám kölcsönöket vegyen fel a bankoktól és hitelszövetkezetektől? Sajnos, havonta jelentős összegeket kell kifizetnem különböző pénzintézeteknek e felelőtlenül felvett hitelek után, amelyeket ő maga nem tud törleszteni.”

– Az egyetlen mód arra, hogy megakadályozza édesanyját a hitelfelvételben, ha bírósági úton korlátozza a cselekvőképességét.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 36. cikkelye értelmében a bíróság akkor korlátozhatja egy természetes személy cselekvőképességét, ha az olyan mentális rendellenességben szenved, amely jelentősen befolyásolja azt az adottságát, hogy belássa cselekedetei következményeit és/vagy képes legyen irányítani azokat. A bíróság olyan esetekben is korlátozhatja egy személy cselekvőképességét, ha az szeszes italok, kábítószerek, toxikus anyagok fogyasztásával, szerencsejátékkal stb. visszaélve nehéz anyagi helyzetbe sodorja önmagát, családját vagy más személyeket, akikről a törvények értelmében gondoskodni köteles.

A természetes személy cselekvőképessége attól a pillanattól tekinthető korlátozottnak, hogy törvényerőre emelkedik a bíróság erre vonatkozó határozata.

A Ptk. 37. cikkelyének értelmében a korlátozott cselekvőképességű személyt gondnokság alá helyezik. A cselekvőképességében korlátozott, gondnokság alá helyezett személy csak kisebb jelentőségű ügyekben járhat el önállóan, minden egyéb esetben gondnoka jár el, illetve dönt a nevében.

hk