A túlóra bérezéséről

2018. június 3., 10:32 , 906. szám

„Ha az éjjeliőr havi bére 4500 hrivnyában lett megállapítva, de ő a megállapítottnál több órát dolgozott le, szükséges-e, s ha igen, miként kell bérezni a túlórát?”

– A Munkatörvénykönyv (Mtk.) 50. cikkelye értelmében a heti munkaidőnorma nem haladhatja meg a 40 órát.

Az Mtk. 106. cikkelye alapján órabér alapú elszámolás esetén a túlóráért a megállapított órabér dupláját kell felszámítani a munkavállalónak.

Teljesítmény alapú bérezésnél a túlóra teljes időtartamára (minden órájáért) az azonos képesítésű munkavállaló számára megállapított órabér 100%-ának megfelelő pótdíj illeti meg a munkavállalót.

Ha az adott intézményben vagy cégnél összesítve tartják nyilván a munkavállaló által egy bizonyos időszakban – például a hónap folyamán – ledolgozott időt, az adott periódusra megállapított munkaidőn felül munkával töltött minden további óráért jár a túlóradíj a 106. cikkely első és második bekezdésében megállapított rend szerint, tehát az azonos képesítésű munkavállaló számára megállapított órabér 100%-át kell megfizetni pótdíjként minden ledolgozott plusz óra után.

Megjegyzendő, hogy az Mtk. 106. cikkelye tiltja a túlóra bérezés helyett szabadnapokkal való kompenzálását.

hk