Vita a szomszéddal

2018. augusztus 5., 21:06 , 915. szám

„Egy zsákutca legvégében áll a házunk. A szomszéd fája messzire kihajlik az utca fölé, ami már-már lehetetlenné teszi a kapunk megközelítését. Ezért levágtuk az utca fölé kihajló részt. Az esetből kellemetlen vita támadt. Azóta a szomszéd bosszúból a kapunk előtt mossa az autóját. Mit tehetünk?”

– Ukrajna Földtörvénykö­nyve (Ftk.) 103. cikkelyének 1. pontja értelmében a földtulajdonosok és a földrészlegek használói oly módon kötelesek használni földjeiket, hogy azzal a legkevesebb kényelmetlenséget okozzák a szomszédos földterületek tulajdonosainak, használóinak (árnyékolás, zaj, kellemetlen szagok, megközelíthetőség stb.)

Ugyanezen cikkely 2. pontja kimondja, hogy a tulajdonosok és földhasználók nem használhatják oly módon földterületeiket, hogy azzal lehetetlenné tegyék a szomszédos földrészlegek tulajdonosai és használói számára a földjük rendeltetésszerű használatát.

Ami az ág levágását illeti, az önök eljárása azért is törvényesnek tekinthető, hiszen az Ftk. 105. cikkelye szerint a tulajdonosoknak és földhasználóknak jogukban áll levágni a területükre átnyúló ágakat és gyökereket, amennyiben azok akadályozzák a földrészlegük rendeltetésszerű használatát.

Amennyiben a szomszéd nem tartja magát a jószomszédság szabályaihoz, javasoljuk, hogy tegyen panaszt írásban a helyi tanácsnál. Előfordulhat, hogy esetükben a szomszéd a területrendezési előírásokat is megsérti. Annyi bizonyos, hogy az Ftk. 158. cikkelyének 3. pontja értelmében az önkormányzati szervek jogosultak rendezni a település határain belüli földvitákat, illetve eljárni a jószomszédi viszony szabályai­nak megsértése esetén. A 158. cikkely 5. pontja kimondja, hogy amennyiben a földtulajdonosok vagy földhasználók nem értenek egyet a helyi önkormányzat szerveinek határozatával, a vitát a bíróság dönti el.

hk