A rendezetlen helyzetű földtulajdon veszélyeiről

2018. augusztus 18., 11:25 , 917. szám

„Évtizedek óta élünk egy hatlakásos házban, amely a lakók közös tulajdonát képezi. A ház mellett viszonylag jelentős földrészleg terül el, amely az elbeszélések szerint a háború utáni időktől kezdve az épülethez tartozik. Ennek a földnek azonban nem rendezett a tulajdonjoga, mivel eddig senki nem tartotta fontosnak a privatizációt. Mióta az eszemet tudom, ezt a földet mindig egymás között felosztva, zöldséges kertnek használtuk. Nemrég azonban vita támadt közöttünk, mivel egyikünk garázst szeretett volna építeni a terület egy részén, amit viszont mi, többiek elleneztünk. »Furcsamód«, nem sokkal a vita után megjelent néhány tisztviselő a földhivataltól, sokáig vizsgálódtak, kérdezősködtek, aztán megbüntették az egyik lakót egy jelentős összegre, amiért engedély nélkül kertészkedett a szóban forgó földterület egy részén. A bírság nagy érvágást jelentene az idős néninek. Mit tehetnénk, hogy ne kelljen kifizetnie ezt az összeget?”

– A részletek ismerete nélkül lehetetlen megalapozott véleményt formálni az esetről. Az olvasó leveléből azonban úgy tűnik, hogy a hatóság embereinek eljárása megkérdőjelezhető. Így például nem tájékoztatták az érintettet az ellenőrzés okáról, nem állapították meg a szóban forgó terület használóinak teljes körét – hiszen a ház mind a hat lakásának lakói használták a vitatott földrészleg egy-egy darabját. Ugyancsak vitatható körülmény, hogy az esetről felvett jegyzőkönyvben nem lettek pontosan megállapítva az állítólag szabálytalanul használt földrészleg elhelyezkedése és határai. Ezenkívül a jegyzőkönyv a föld felhasználás szerinti besorolását, állapotát sem tünteti fel, továbbá nem hivatkozik a földrészleg pillanatnyi tulajdon- és használati jogára vonatkozó hatályos dokumentumokra. Mindezek alapján nem kizárt, hogy amennyiben az idős hölgy a bírósághoz fordul, az a körülményeket mérlegelve megsemmisíti a bírságra vonatkozó határozatot.

Megjegyzendő azonban, hogy a földrészleg tulajdon- és használati jogának rendezetlensége hosszabb távon a hatóságok és a területet a saját céljaira felhasználni kívánó lakótárs kezére játszik. Csak idő kérdése, hogy ismét megjelenjenek a hivatalnokok, és ezúttal szabályszerű jegyzőkönyvet vegyenek fel, amelynek alapján viszont már nemcsak a nénit bírságolhatják meg, hanem minden „törvénytelen” földhasználót. Javaslom tehát, hogy az idős hölgy kérje ki az esetről egy ügyvéd véleményét, és ha a jogász is célszerűnek látja, mielőbb fellebbezzen az ügyészségen vagy a bíróságon a hivatali bírság ellen, a ház lakói pedig állapodjanak meg végre a földhasználatról, s amennyiben mód van rá, haladéktalanul indítsák meg a terület tulajdonjogának rendezését.

hk