A kormány elé kerülhet a középfokú oktatásról szóló törvény tervezete, amely a nemzetiségi iskolákban folyó oktatás nyelvéről is rendelkezne

2019. március 13., 20:39

A teljes középfokú oktatásról szóló törvény tervezetéről egyeztettek a miniszteri kabinetben – jelentette az osvita.ua.

A kormány sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a megbeszélésen részt vett Lilija Hrinevics oktatási miniszter, valamint jelen voltak a Pénzügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Kulturális Minisztérium, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Szociálpolitikai Minisztérium, a Régiófejlesztési, Építési és Lakásgazdálkodási Minisztérium, valamint az Állami Oktatásminőségi Szolgálat képviselői.

A tanácskozáson megvitatták a központi kormányzati szerveknek az Oktatási Minisztérium által előterjesztett törvénytervezettel kapcsolatos elvi észrevételeit, és sikerült közös álláspontot kialakítani ezekkel kapcsolatban.

Az UNIAN hírügynökség szerint Lilija Hrinevics kifejtette, az egyeztetett törvénytervezet három modellt kínál a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló gyerekek számára Az oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatban folytatott konzultációk és a Velencei Bizottság ajánlásai alapján, valamint érvényt szerezve annak a meggyőződésüknek, hogy nem lehet olyan ukrán állampolgár, aki nem beszéli folyékonyan az államnyelvet. Közölte, a modellek a nyelvcsaládok szerint térnek el egymástól, mivel a különböző nyelvcsaládokhoz tartozó nyelveket beszélőknek nem egyformán hosszú időre van szükségük az államnyelv elsajátításához.

Az első modell Ukrajna őslakos népére, a krími tatárokra vonatkozna, akik saját nyelvi környezetükben és államnyelvi környezetben élnek, s nincs olyan országuk, „amely ezt a nyelvet védelmezné és fejlesztené”.

A második modell azon iskolák számára készült, amelyekben az Európai Unió valamely nyelvén folyik az oktatás. E modell értelmében az elemi iskolában az államnyelv mellett anyanyelvükön tanulhatnának a gyerekek. Az ötödik osztályra azonban az éves tanulmányi idő legalább 20%-ában ukrán nyelven kellene folynia az oktatásnak. A továbbiakban fokozatosan növelnék az ukrán nyelvű oktatás arányát, amelynek a 9. osztályra el kellene érnie a 40%-ot, a középiskolától kezdve pedig legalább 60%-ot tenne ki.

A harmadik modell a többi ukrajnai nemzeti közösségre vonatkozna, amelyeknek a nyelve az ukránnal azonos nyelvcsaládhoz tartozik, valamint amelyek döntően saját nyelvi környezetükben élnek. E modell értelmében az elemi iskolában mód volna az államnyelv mellett az anyanyelven is tanulni, de az elemi iskola végére a gyerekeknek már lehetőségük lesz elsajátítani az ukránt, s 5. osztálytól kezdve a tanulmányi idő legalább 80%-ában az államnyelven folyna az oktatásuk.

A tanácskozás résztvevői úgy határoztak, hogy a kormány elé terjesztik a jogszabály egyeztetett tervezetét.

A teljes középfokú oktatásról szóló törvény célja az általános középfokú oktatás reformjának, az Új ukrán iskola (Нова українська школа) bevezetése és megvalósítása – emlékeztet az osvita.ua.

(osvita.ua/unian.ua/Kárpátalja)