A rendezetlen tulajdonjogú lakás örökléséről

2019. március 25., 10:16 , 947. szám

„Az idős néni úgy végrendelkezett, hogy lakását az a személy kapja meg halála esetén, aki élete utolsó éveiben gondoskodik róla. Arra azonban nem jutott ideje, hogy rendezze a lakás tulajdonjogát, mielőtt még elhatalmasodott volna rajta a betegség. Ezek után hogyan lehet majd a halálát követően bizonyítani, hogy a lakás valóban az övé volt, s így jogában állt végrendelkezni róla? Jártunk a hivatalban, ott nem akarják kiállítani a tulajdonjogi igazolást a tulajdonos (megbízó), vagyis a néni felhatalmazása nélkül, a közjegyző viszont nem hajlandó kiállítani a felhatalmazást arra hivatkozva, hogy a néni már nem cselekvőképes. Mi lesz így a lakással, amelyben az elmúlt 25 esztendőben élt, s amely még az édesanyjáé volt? Megkaphatja a hagyatékot a néni gondozója, akit a végrendeletében örökösének nevezett meg?”

– Ha jól értem a kérdést, a néni már az ingatlan előző tulajdonosával, az édesanyjával együtt a szóban forgó lakásban élt. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1263. cikkelyének 3. pontja értelmében a törvény úgy tekinti, hogy az örökhagyóval a hagyaték megnyílásának (vagyis az örökhagyó halálának) pillanatában egy háztartásban élő személy elfogadta az örökséget, amennyiben a hagyatéki eljárás lezárulásáig nem jelzi, hogy lemond a hagyatékról. Az előző, 1963. évi, 2004. január 1-jéig érvényes Polgári törvénykönyv is úgy rendelkezett, hogy az örökös elfogadta a hagyatékot, ha az örökség megnyílásától számított hat hónapon belül kezelésbe vagy használatba vette azt. Tekintettel erre, a néni úgy is birtokába juthatott a lakásnak, hogy nem szerezte meg a tulajdonjogot igazoló dokumentumot.

A lakás tulajdonjogát még a beteg néni életében rendezni lehet, ennek azonban van néhány feltétele. A Ptk. 41. cikkelye értelmében a bíróság által cselekvőképtelennek nyilvánított természetes személyt gondnokság alá helyezik. Ilyenkor a cselekvőképtelen személy nevében és érdekében a bíróság által kijelölt gyámja, gondviselője jogosult eljárni. A néni gyámja jogosult lesz a lakás tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos ügyintézést is lebonyolítani, szükség esetén akár a bírósághoz is fordulhat, kérve a tulajdonjog elismerését.

A tulajdonjog rendezésére a néni halála után szintén nyílik lehetőség, amennyiben a végrendeletben örökösként megnevezett személy a Ptk. 1270. cikkelye értelmében elfogadja a hagyatékot, vagyis kérvényt nyújt be erről a hagyatéki eljárást intéző közjegyzőnek a hagyaték megnyílásától számított hat hónapon belül. Ilyenkor azonban az örökösnek a bírósághoz kell fordulnia, keresetben kérve a lakáshoz való jogának megállapítását. A közjegyző a bíróság határozata alapján adja majd ki az örökséghez való jogot igazoló dokumentumot.

hk