A KMVSZ tisztújító küldöttgyűlése Tiszapéterfalván

2019. május 7., 19:30 , 954. szám

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) 2019. május 4-én tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését a felújított tiszapéterfalvai kultúrház épületében. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, szép számban érkeztek a kárpátaljai magyar vállalkozók a küldöttgyűlésre.

Elsőként Pataki Gábor, a KMVSZ alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Majd felkérte Hunyadi Attilát, a Kárpátaljai Református Egyházkerület esperesét, hogy tartsa meg igehirdetését, aki a Zsoltárok könyve 127. részének első két verséből olvasott fel, és az alapján helyezte Isten igéjét a rendezvény résztvevőinek a szívére. 

Ezt követően a jelenlévők felállva elénekelték nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt.

A küldöttgyűlés határozatképessége megállapításának céljából számlálóbizottságot alakítottak.

Ezután Pataki Gábor üdvözölte a meghívott vendégeket: Czomba Csabát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökét, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzult, Loppert Balázs ungvári magyar konzult, Csizmadia Alexandrát, Magyarország Beregszászi Konzulátusának külgazdasági attaséját, Bocskay István marketingszakértőt, a Sikerképzés megálmodóját és előadóját, Tóth Bálintot, Tiszapéterfalva polgármesterét, Kovács Árpádot, Himinecz Lászlót, Sütő Anikót, Huszár Andreát, a KMVSZ ungi, ugocsai, máramarosi és beregi régióinak az elnökeit, illetve Virág Lászlót, a KMVSZ elnökét.  Majd ismertette a küldöttgyűlés napirendi pontjait.

Közben a számlálóbizottság számba vette a regisztrációs ív alapján a megjelenteket, akik összesen 350-en voltak, így ez alapján kijelentették, hogy a küldöttgyűlés határozatképes.

Ezt követően Czomba Csaba üdvözölte a jelenlévőket. Emlé­keztetett arra, hogy a VOSZ és a KMVSZ 2016-ban kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy segítsék egymás munkáját és próbáljanak közösen eredményeket elérni. Tavaly pedig társult taggá vált a KMVSZ a VOSZ-ban, ami azt jelenti, hogy minden területen együtt tud majd működni a két szövetség – jelentette ki az elnök úr. Tovább folytatva elmondta, hogy igyekeznek egymás rendezvényein részt venni és képviselni saját szervezetüket. A VOSZ legutóbbi elnökségi ülésén pedig elhatározta a szövetség, hogy létrehozzák a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozások Nemzeti Fórumát a VOSZ égisze alatt.

Loppert Balázs köszöntőjében minden vállalkozót arra biztatott, hogy éljen az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ által meghirdetett pályázati lehetőségekkel, illetve sok sikert kívánt a kárpátaljai vállalkozók munkájához.

Bocskay István afeletti örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek a kárpátaljai magyar vállalkozók közül. Köszönetet mondott Virág László elnök úr munkájáért, hangsúlyozta, hogy a KMVSZ mára a Kárpát-medence egyik legnagyobb és legszervezettebben működő gazdasági szövetségévé nőtte ki magát, amelyben közösségi munka zajlik.

Ezt követően Virág László köszöntötte a küldöttgyűlésen megjelenteket, majd beszámolt a KMVSZ munkájáról. Elmondta, hogy a szövetség jelenleg 2280 tagot számlál. Hangsúlyozta, hogy ez a szám a szövetségen belül egy „nagy családot” jelent. Ezután elsorolta azokat az eseményeket, amelyek a KMVSZ életét jellemezték az elmúlt évben. Azt is elmondta, hogy szeretnék meghívni Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna új elnökét a KMVSZ által szervezett Turul Expo rendezvényre. Hangsúlyozta, hogy szeretnék tudatni az új ukrán elnökkel, hogy a kárpátaljai magyarság szoros kapcsolatot ápol az anyaországával – Magyarországgal –, illetve azt, hogy az ukrán állam semmilyen támogatást nem nyújtott a KMVSZ-nek, ellenben rengetegszer akadályozta a munkáját. A kukoricaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy idén a vetőmagok mellett műtrágyát is fognak osztani, ami szintén Magyarországról érkezik majd. Az elnök megemlítette, hogy a magyar kormány támogatásával építenének Kárpátalján 2 milliárd forintból  egy tározót és szárítót, „de ehhez bizonyítanunk kell a magyar államnak, hogy ezt a beruházást érdemes megvalósítani nálunk, Kárpátalján”. Ezután köszönetet mondott a szövetség tagjainak, hogy segítették a munkáját.

Az elnöki beszámolóra reagálva először Huszár Péter, a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének az elnöke felszólalásában elmondta, hogy Magyarország Kormánya nagyon jól tudja, milyen nehéz helyzetben van jelenleg a kárpátaljai magyarság. Éppen ezért – folytatta – „soha nem látott támogatásokat biztosít számunkra, és nemcsak gazdasági, hanem általános társadalmi vonalon, illetve morálisan is támogat”. A KMVSZ-szel komolyan számolnak Budapesten is, és bizonyos kérdésekben kikérik a véleményét. Majd Himinecz László közölt néhány adatot az ugocsai régió életéről. Elmondta, hogy ebben az évben 200 taggal gyarapodott Ugocsában a szövetség, így már 890 főt számlál, továbbá azt, hogy az elmúlt két hónapban 1600 hektárnyi földterület bevetésére elegendő kukorica-vetőmagot juttatott el a KMVSZ a gazdákhoz a kukoricaprogram keretén belül. Aztán bemutatta a régió falugazdászát, Bucsella Enikőt, valamint biztatott mindenkit a Sikerképzésben való részvételre. Javasolta, hogy fogadjon el a KMVSZ tisztújító küldöttgyűlése egy határozatot, amelyben elítélik a nemrégiben a beregi régióban történt sajnálatos méhpusztulásért felelős mezőgazdasági vállalkozás erre vonatkozó tevékenységét, illetve követelik, hogy kártalanítsa azokat a méhészeket, akik általa károkat szenvedtek. „Nemcsak feladatunk, hogy megvédjük tagtársainkat, hanem kötelességünk is” – hangsúlyozta.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az elnöki beszámolót.

Szilágyi Mátyás köszöntőjében elmondta, hogy a KMVSZ az egyik első számú stratégiai partnere, Kárpátalján a magyar kormánynak, illetve bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közös munka továbbra is gyümölcsöző lesz majd. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági együttműködés a kétoldali kapcsolat motorja Ukrajnával, hiszen szomszédos országként és a kárpátaljai magyarság hazájaként is stratégiai fontosságú partner Ukrajna. „Még nagyon sok feladat áll előttünk, de remélem, hogy ezeknek a megvalósítását már ebben az évben el tudjuk kezdeni – jelentős infrastrukturális projekt vár befejezésre, főleg a határátkelőhelyeken. Mindenképpen szélesíteni és bővíteni kell a határátkelőhelyek infrastruktúráját. Kárpátalján jelenleg a legfontosabb feladat, hogy egy fenntartható gazdasági fejlődésnek a biztosítását kell megteremteni a kétoldalú és a regionális együttműködésben, illetve az Európai Unió programjainak a keretein belül történő összefogásban – hívta fel a figyelmet a főkonzul. – Mindezek azt szolgálnák, hogy a kárpátaljai emberek itthon, a szülőföldjükön tudnának megélhetést találni és boldogulni.”

A köszöntőket és beszédeket követően a küldöttgyűlés résztvevői egyhangúlag újból Virág László eddigi elnöknek szavaztak bizalmat.

Arról is szavaztak a jelenlévők, hogy a szövetségnek két alelnöke lehessen hivatalos formában is, és ezt rögzítsék a szövetség alapszabályában, illetve hogy az elnöki ciklus 3 évről 5 évre emelkedjen, valamint arról, hogy létrehoznak egy új tisztséget a szövetségen belül az Európai Unió és Ukrajna felsőoktatásáért felelős kapcsolattartó személyében.

Ezt követően Virág László megnevezte, illetve szavazásra bocsátotta az alelnökök és a titkár személyét, valamint javaslatot tett az Európai Unió és Ukrajna felsőoktatásáért felelős kapcsolattartó személyére.  A szavazás eredményeként Pataki Gábor maradt a szövetség általános alelnöke, Huszár Péter pedig ügyvivő alelnök lett. A titkári pozíciót Iljasovics Viktor tölti be. Az Európai Unió és Ukrajna felsőoktatásáért felelős kapcsolattartó tisztségére Barkaszi Ferencet, a KMVSZ volt alelnökét választották meg.

A küldöttgyűlés során a szövetség szakbizottságaiban is tisztújítás következett a hatékonyabb munka elősegítése érdekében. Az elnökség döntésének az értelmében a szakbizottságokat átszervezték. A mezőgazdasági bizottság elnöke Bucsella Enikő, az ipari és kereskedelmi bizottság elnöke Himinecz László, az etikai bizottság elnöke Radvánszky Ferenc, az ellenőrző bizottság elnöke Sütő Anikó, a turizmus és borászati bizottság elnöke Jakab Sándor, a pályázati és szakmai ellenőrző bizottság elnöke Huszár Andrea lett.

Ezt követően Bocskay István tartott előadást Áldás és felelősség címmel.

Zárszóként Pataki Gábor ismertette a Sikerképzés néhány állomását, valamint egy állófogadásra invitálta a küldöttgyűlés résztvevőit.

D.P.