A vállalkozó nem veszi komolyan a helyiek tiltakozását

Mezőváriban lezárták a napelemtelephez vezető utat

2019. május 18., 20:36 , 956. szám

Mezőváriban a helyi tanács képviselői május 16-án rendkívüli tanácsülést hívtak össze, amelyen a 14 tagú testületből kilenc képviselő jelent meg, továbbá kb. 50 felháborodott helyi lakos. A rendkívüli ülésen határozatot hoztak arról, hogy egy Ukrajnában akkreditált, független labortól kérnek árajánlatot a területükre szállított veszélyes hulladék bevizsgálására, illetve másnap lezárják a községben szennyezett kőzettörmelékkel lekövezett mezei utat. Május 17-én már közel nyolcvan helybéli jelenlétében meg is történt az út lezárása.

Már többször is beszámoltunk arról, hogy a beregszászi járási Mezőváriban egy, a község külterületén napelem-telepet létesítő vállalkozás nehézfémekkel szennyezett kőzettörmelékkel kövezett le egy mezei utat, amely a község temetőjétől az épülő 26 hektáros napelem-parkhoz vezet. A kőzetet a veszélyes hulladéknak számító, már bezárt nagymuzsalyi aranybánya meddőhányójából szállították oda. Az útszakasz hossza 2,2 kilométer – tudtuk meg a községi tanács földmérőjétől, amelynek a faluhoz közelebb eső kétharmadán terítették el a meddőhányóból származó törmeléket. A falubeliek tiltakozása miatt az útszakasz napelem-telephez közeli egyharmadára már máshonnan szállították a követ. Mindenesetre így is ezer köbméternél is több veszélyes kőzet felszedését és visszaszállítását követelik a helyiek.

A napelemparkot létesítő befektető vitatja, hogy veszélyes lenne a nagymuzsalyi meddőhányóból Váriba szállított anyag, igaz korábban vállalta, hogy amennyiben bebizonyosodna a falusiak állítása, felszedeti és elszállíttatja azt. A helyiek saját kezdeményezésére a Nagybaktai Mezőgazdasági Kísérleti Állomás talajtani laboratóriumában, valamint Magyarországon, a nyíregyházi SGS Hungária Kft. laboratóriumában is kimutatták, hogy a kőzettörmelék az egészségügyi határértéknél magasabb arányban tartalmaz káros anyagokat – például ólmot és cinket –, amelyek az esővízzel a talajvízbe szivárogva károsíthatják a falu lakóinak egészségét, hisz a községben a talajvíz-kutakból nyert vizet isszák az emberek. Csakhogy a befektető ügyvédei kiderítették, hogy a Nagybaktai Mezőgazdasági Kísérleti Állomás ilyen irányú tevékenység folytatására kiadott licence lejárt, a nyíregyházi labor mintavétele pedig nem dokumentált, a törvény által előírt módon történt – tudtuk meg Szabó Lajostól, a Mezővári Községi Tanács képviselőjétől.

A befektető az április eleji lakossági tiltakozások és ideiglenes útlezárások hatására megígérte, hogy ő majd bevizsgáltatja a vitatott anyagot, emberei pedig azóta is zavartalanul építik a napelem-telepet. Nos, az általa Mezőváriba küldött környezetvédelmi szolgálat szakemberei május 16-án eljutottak a faluba, viszont mintát nem a vitatott meddőkőzetből, hanem a lekövezett mezei út melletti termőtalajból vettek, két-három méter távolságra az úttól – mondja Varga Tamás, a községi tanács földmérője. Az ökológus szakemberek elmondták, hogy ők csak a talaj bevizsgálására kaptak engedélyt, nem a kőtörmelékére, abban is a sugárzóanyag jelenlétét fogják vizsgálni, nem a nehézfém-szennyezés mértékét, tudta meg tőlük Szabó Lajos helyi képviselő. A közösségi médiában gyorsan elterjedt a hír, este hétre már ötven felháborodott helybéli követelte a gyorsan összehívott tanácsülésen a képviselőktől, hogy tegyenek valamit. Tizennégyből kilenc képviselő volt jelen a rendkívüli tanács­ülésen, plusz a községi tanács földmérője, Márku Sándor járási képviselő és a tanácstitkár, aki vezette a jegyzőkönyvet. A jelen lévő kilenc tanácstag név szerinti szavazáson egyhangúlag döntött arról, hogy újabb, ezúttal hivatalos, független vizsgálatot kezdeményeznek, addig pedig lezárják a napelem-telephez vezető utat.

Másnap délután körülbelül 80 helybéli jelent meg a községi temetőnél, ahol az utat betontáblákkal lezárták, és elhelyeztek egy gravírozott gránittáblát is az út mellett, amelynek ukrán és magyar felirata arról tájékoztatja az arra közlekedőket, hogy a helyi tanács határozata alapján az utat lezárták.

A KMKSZ Választmányának május 16. ülésén is téma volt a mezővári környezetszennyezés ügye, ahol Berki Bároly, a KMKSZ Mezővári Alapszervezetének elnöke ismertette a kialakult helyzetet. Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke elmondta, hogy ebben a kérdésben már a megye kormányzójához és Ukrajna környezetvédelmi miniszteréhez is fordult. A kormányzó az ügyben történő nyomozásra utasította a rendőrséget. A KMKSZ elnöke hamarosan eljuttatja az üggyel kapcsolatos levelét a főügyészhez is.

Badó Zsolt