Elballagtak a Péterfalvai Református Líceum végzősei

2019. május 28., 10:59

A Péterfalvai Református Líceumban (mely a közigazgatásilag Tiszapéterfalvához tartozó Tivadarfalván működik) a tivadarfalvai református templomban megtartott hálaadó istentisztelettel vette kezdetét a ballagási ünnepség. Elsőként Seres János, a líceum lelkész-igazgatója szólt – a 124. Zsoltár alapján – az egybegyűltekhez. Kifejtve: Nagyon sokszor adódnak élethelyzetek, amikor az ember nem tudja, mit tegyen. De tudjuk, kihez kell fohászkodnunk segítségért, és nincs olyan mélység, amelyikből Isten ne tudna kiszabadítani minket. „S ha visszatekintünk az iskola történetére, elmondhatjuk: hatalmasat cselekedett velünk az Úr!” – szögezte le. „Mert igen, voltak, vannak nehézségek, de mindig megtapasztaljuk Isten segítségét, és évről évre látjuk, milyen jó eredményeket érnek el végzőseink az emelt szintű érettségin” – fűzte hozzá.

Hunyadi Attila, a Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye esperese Mózes V. könyve alapján tartott igehirdetést. „Istennek gondja van rátok” – fordult e biztató szavakkal a ballagókhoz, majd felsorolta, mivel ajándékozta meg őket a líceum az itt eltöltött éveik során. „Nagyon sok ismerettel, bölcsességgel gazdagodtatok. Emellett megtanultátok a rendszeretetet, megtanultatok közösségben élni, nem egymást bántva, hanem egymást segítve. Megtanultatok őszintén, tiszta szívvel könyörögni az Úrhoz. Megtanultátok, milyen az Úr vezetése, s hogy Krisztushoz kell igazodnotok, aki a legdrágábbat adta értetek is” – fejtette ki. Végezetül pedig azt kívánta a ballagóknak, hogy felnőttekként is mindig járjanak Krisztus útján, s teljes szívvel, teljes erővel szolgálják az Urat.

Szilágyi Mátyás, a Beregszászi Magyar Konzulátus misszióvezetője arra kérte a végzősöket, hogy legyenek hálásak nevelőiknek, tanáraiknak, szüleiknek, akik felkészítették őket az életre. Majd kitért rá, hogy az egyház igazi értékeket képvisel, az egyházi iskolák pedig igazi értékeket adnak. Petrusinec Vladimir, a Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye világi főgondnoka arra hívta fel a ballagók figyelmét, hogy ne felejtsék el: minden jót Istentől kapnak, s éljenek az Úr dicsőségére. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke pedig azt kívánta a végzősöknek, hogy legyenek jó gyümölcsöket termő új ágak, és éljenek Istennek tetsző életet...

Az istentiszteletet követően a líceum területén folytatódott az ünnepség. A 11. A és a 11. B osztálytól búcsút vett a két osztályfőnök: Bíró Zita, illetve Fóris Sándor. Majd a líceum tanulmányi vezetője, Bohut Andrea igazgató fordult a megjelentekhez. „Kijelenthetjük, hogy nem volt ez egy könnyű tanév, de azt is, hogy Isten vezetett, irányított.” – mondta. – „ A magyar kormány támogatásának köszönhetően jelentős fejlesztések, bővítések valósulhattak meg. Ide tartozik a tetőtér beépítése, a tornaterem meghosszabbítása, a kollégium felújítása és az udvarunk térkövezése. Mindez arra enged következtetni, hogy bár egyre nehezebb időket kell megélnünk, az Úr Jézus mégis támogat minket azon törekvéseinkben, hogy megtarthassuk nekünk szánt örökségünket, nyelvünket, kultúránkat, református hitünket.” A ballagóknak pedig azt üzente: „A ti menedéketek nem emberektől van, a ti szabadulásotokat nem a világ adja, hanem a mi Gondviselőnk. Az én szívem is sajog, mert kiléptek egy olyan összezavarodott világba, amely el akarja rabolni a hiteteket, mindenféle árulással, megtévesztéssel akar kiszakítani az Úr karjaiból, de ti ne hallgassatok senkire, csakis a ti Istenetekre, aki elválasztott magának, hogy az Ő népe legyetek, megtartsátok és teljesítsétek az Ő rendelkezéseit.” Rövid imát is mondott a végzősökért. Végezetül megköszönte a szülőknek, hogy iskolájukba íratták gyermekeiket, a Kárpátaljai Református Egyháznak, Zán Fábián Sándor püspöknek a lelki-erkölcsi támogatást, a KMKSZ-nek és a KMPSZ-nek a sok-sok segítséget, s a magyar nyelvű oktatás megtartásáért tett erőfeszítéseikért, a tanároknak, illetve a líceum minden munkatársának pedig az odaadó szolgálatukat, azt kívánva, hogy még sokáig végezhessék együtt azt a munkát, a mit a Teremtő rájuk bízott…

A beszéd elhangzása után a 10. a és a 10. b osztály egy-egy tanulója átvette a végzősöktől a stafétabotot, a tizedik osztályt befejezők pedig átadták a ballagóknak a ballagási tarisznyát. A végzősök műsoruk keretében elbúcsúztak a líceumtól. Majd megszólalt az utolsó csengő, jelezve a 2018/2019-es tanév befejeztét.

Lajos Mihály