Nyitott Szülők Akadémiája

Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Program

2019. június 26., 09:43 , 961. szám

A magas színvonalú tehetséggondozás kiemelkedő szereplője Magyarországon a Mathias Corvinus Collegium, amely tavaly szeptembertől első alkalommal kiterjesztette az iskolásoknak szánt Fiatal Tehetség Programját (MCC FIT Program) a határon túli régiók közül Kárpátaljára Beregszász központtal. A képzés szervezői június 24-én a szülők és más érdeklődők számára is szerveztek egy programot Jánosiban, a Helikon Hotelben, amely keretében Dobsa Beáta, az MCC beregszászi régióvezetője és Lacz Gábor régiókoordinátor számolt be a FIT Program kárpátaljai tapasztalatairól, valamint meghívták Pál Ferenc budapesti római katolikus papot, a mentálhigiéné szakterületének sztárelőadóját, aki Hogyan lesz az élettapasztalatból bölcsesség címmel tartott előadást.

Az MCC FIT Programról Dobsa Beáta elmondta, hogy a program egy tehetséggondozó pályaívet biztosít azoknak a tanulóknak, akik bekerülnek a képzésükbe. Ebben a FIT Program csak az első lépcsőfok, majd jön az egyetemistáknak szánt program, gyakorlatilag egy egész életen át tagjai maradnak egy közösségnek, biztosítva számukra a tanulás lehetőségét és tehetséges emberekből álló, motiváló közösséget.

A programban 25 gyerek vesz részt Beregszászban, akik a hagyományos oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési forma keretében a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével bontakoztathatják ki tehetségüket. Beáta elmondta, hogy a hagyományos iskolákkal ellentétben ők a mindennapokra igyekeznek felkészíteni a gyerekeket, ezt a képzési területek megnevezése is jelzi: egészségügyi tudatosság, pénzügyi tudatosság, internethasználati tudatosság, a robotika, a drónok világa stb. A szombatonként megszervezett képzések nagyon érdekesek a gyerekek számára, akik sok esetben a hagyományos iskolával ellentétben az MCC képzéseire örömmel mennek, még ha betegek, sem akarnak otthon maradni.

Lacz Gábor mutatta be a kombinált oktatás alapján működő képzés gyakorlati működését. Az érdeklődést felkeltő foglalkozásokhoz kapcsolódnak e-learning-tananyagok. A világhálón van egy weboldal, ahol minden gyereknek van egy fiókja, amely segítségével saját időbeosztásuknak megfelelően, rugalmas, de jól strukturált keretek között egyénileg is elmélyülhetnek a képzési alkalmakon szerzett ismeretekben. Ezt korosztályra szabott, változó nehézségű játékos feladatok és összefoglaló videók biztosítják. Az éves képzés pedig egy innovatív foglalkozásokkal teli nyári táborral zárul.

A FIT Program bemutatása után Pál Ferenc atya tartotta meg sokakat vonzó előadását. A mentálhigiénés szakember szakiránya a családi és szociális lelkigondozás, 2000-től tanít a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében és több más egyetem hasonló szakirányú mesterszakjain. Az előadó minden jelenlévő figyelmét maximálisan lekötve vezette le – számos példával és történettel illusztrálva –, hogy miként lesz az élettapasztalatokból életbölcsesség, a valódi tapasztalat, elemző gondolkodás, döntés és a hatékony, kreatív, autonóm cselekvés négyesének jegyében.

Ott volt Jánosiban Constantinovits Milán, az MCC FIT Programjának szakmai vezetője, valamint Juhász Anikó pályázati igazgató. Az esemény kapcsán Constantinovits Milán lapunknak elmondta: „Igazából az a célja a Szülők Akadémiája című rendezvénysorozatunknak, hogy a szülőknek is adjunk valamit. Azt gondoljuk, hogy csak úgy lehet tehetséggondozást folytatni, hogy ha bevonunk egy nagyobb közösséget. Másrészt a vállalásaink között van, hogy szemléletformálást hajtunk végre a szülők között, hiszen a missziónk az nemcsak a gyerekeknek a tehetséggondozása és nevelése, hanem a hozzájuk tartozó szülőknek is a tudatos fejlesztése. Nem titkolt célunk az is, hogy minden városban, ahol jelen vagyunk, legyen egy támogató közeg is, akik tudják patronálni ezt a programot.” A program szakmai vezetője a beregszászi tapasztalatok kapcsán elmondta még: „Azt tapasztaltuk, hogy a kárpátaljai gyerekek sokkal lelkesebbek, mint a magyarországi magyar diákok. Azt láttam, hogy az iskolai oktatást itt is ki tudja egészíteni a mi programunk, ahogy Magyarországon is. Nagyon hálás, nagyon motivált és nagyon jó közösségként funkcionáló gyerekekkel és szülői közösséggel tudunk itt dolgozni. Tehát alapvetően hálás munka volt ide kihozni ezt a programot.”

bzs