Párhuzamok és kontrasztok

2004. augusztus 6., 10:00, 186. szám

Minden alkalommal, amikor a magyar szocdemek nyílt vitába keverednek a KMKSZ-szel, előjönnek az aduászukkal: közel állunk Viktor Juscsenkóhoz, akinek a táborába tartozik Dzsanda, a huszti magyar iskola ellensége. Huszt polgármestere azonban egyáltalán nem tartja magát az ottani magyar oktatás ellenségének. Éppen ellenkezőleg – javítani akar annak működési feltételein, ezért óhajtja elvenni az iskola jelenlegi épületét, és átköltöztetni őket egy modernebbe.

Formailag a huszti önkormányzathoz hasonlónak tekinthető a beregszászi. Beregszászban szocdem uralom van, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületét tehát a szocdemek próbálják megszerezni, persze ők is azért, hogy "elősegítsék" annak működését.

Aki követi a kárpátaljai közélet eseményeit, az tudja, a KMKSZ sokat tett a huszti iskola létrehozásáért, és nyíltan vállalja a konfliktust Dzsandával, hogy megvédje azt. Senkivel nem kötünk szövetséget, aki támogatja a polgármestert, és mindenkivel készek vagyunk együttműködni, aki segít kordában tartani Kárpátalja Funarját.

Ami a főiskolát illeti, a KMKSZ a kárpátaljai magyarság egyik legkomolyabb sikerének tekinti annak létrehozását és sikeres működését, büszke arra, hogy az intézmény egyik alapítója. Tekintettel a főiskola fontosságára a magyarság szempontjából, kész szembeszállni bárkivel, aki megtámadja.

A huszti iskola épületét elvenni próbáló Dzsanda és a Beregszászt uraló szocdemek közt magyar szempontból a legszorosabb analógia áll fenn; az UMDSZ, a helyi hatalompárt magyar fiókszervezete és a KMKSZ között pedig a legteljesebb a kontraszt. S nemcsak a célok, hanem az eszközök és a stílus tekintetében is. A KMKSZ mindig a kárpátaljai magyaroknak a nemzet iránti elkötelezettségére és józan eszére apellált, a hatalom zsoldosai viszont a megfélemlítésre és valótlanságok makacs sulykolására építettek. Tapasztalataik azt mutatják, hogy aki ki van szolgáltatva, az úgy tesz, mintha elhinné, hogy a fekete fehér. A KMKSZ viszont abban bízik, elegen vannak, akik a saját józan eszükre és az igazság kimondóira hallgatnak.

A magyarul beszélő szocdemek azt mondják, a főiskola érdekében akarják elvenni annak épületét. Úgy gondolják, ha elég rámenősen ismételgetik ezt, a közvélemény majd hitelt ad nekik. Úgy viselkednek, mint a maffia verőlegényei, akik megszokták, hogy a piaci árusok, üzletemberek, benzinesek úgysem merik kétségbe vonni jogukat a védelmi pénzhez. Azonban nagy tévedés részükről a KMKSZ-t összekeverni megszokott áldozataikkal. A mi szervezetünk az ukrán valóságban működik, de nemzeti múltunkból meríti erejét. Őseink a magyar ügy veszedelmesebb ellenségeivel is szembeszálltak már, mint valamelyik ukrajnai klán elszemtelenedett kifutófiúi. Mi pedig méltóak leszünk dicső elődeinkhez a mostani helyzetben is.

Kovács Miklós