2006. június 2.

2006. június 2., 10:00, 281. szám

"Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét." Cselekedetek Könyve 4. rész 31. vers

A fent idézett igeszakaszban nyomon követhetjük, hogyan töltötte ki Isten a lelkét másodszor is. A nagytanács által bántalmazott apostolok és a sorsuk miatt aggódó keresztyének imádsága után megrengett a föld és a könyörgők megteltek Szentlélekkel. Pünkösd megismétlődött. Ugyanaz az erő kerítette hatalmába ezeket az embereket, mely megnyilvánult az első pünkösd napján is.

A pünkösd nem csak egy távoli és egyszeri esemény, mely történelmi messzeségben rejtőzik; hanem sokkal inkább egy folyamat kezdete. Isten szeretete kitöltetett a szívekbe. Először csak azoknak a tanítványoknak a szívébe, akik Jézus mennybemenetele után bátortalanul várták a jövőt. De a lélek munkája nem állt ott meg. A samaritánusok távol voltak Jeruzsálemtől, a szent várostól, a vallástól, de amikor nekik is hirdették az Igét, akkor ők is megkapták az Isten Szentlelkét, és részei lettek az egyetlen igaz vallásnak. Mikor Péter elmegy a Kornéliusz házába, és beszél Isten értünk végzett tetteiről, akkor a pogányok is kapnak Szentlelket. A Szentlélek Isten egymás után hatol be újabb és újabb pünkösdökkel azoknak az embereknek az életébe, akiket mások zártak ki, vagy akik magukat zárták ki az Istennel való közösségből.

Van azonban még egy terület, ahol annyi sokszor kerestük már az Isten jelenlétét, Szentlelke vigasztalását. Az evangélium eljut Samáriába, eljut a pogányokhoz, eljut távoli vidékekre, de a félelmek és szorongások világában hogyan találunk Istenre? Mai napon pünkösd ünnepét tartjuk. Azt az ünnepet, amikor Isten kitölti a lelkét a tőle távol élő emberekre. Isten a lelkét adta az első tanítványoknak, a samaritánusoknak, a pogányoknak, és azt olvassuk, hogy Isten kitöltötte a lelkét azokra a tanítványaira is, aki félelmek és fenyegetések között éltek. Van egy pünkösd a félelmek és szorongattatások miatt némává vált emberek számára is. Van egy pünkösd azoknak az embereknek az életében is, akik fenyegetve érzik magukat, hitüket, mindenüket, amijük van. Isten a bátorság lelkét adja nekünk.

Barta Zsolt