Kettős ünnep Nagymuzsalyban

2007. május 18., 10:00 , 331. szám

Május 13-a kettős ünnep volt Nagymuzsaly református gyülekezete számára: felújított templomuk tiszteletére tartottak hálaadó istentiszteletet, valamint hivatalosan is felszentelték lelkészi szolgálatára Estók Istvánt, a település addigi beosztott lelkipásztorát.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke Malakiás próféta könyvéből hirdetett igét: "Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő..." A püspök úr az igére építve a lelkésznek a gyülekezettel szembeni kötelességeiről beszélt: a lelkész szóljon bölcsen, tanítása legyen tanács, útjelzés és figyelmeztetés, beszéde legyen hasznos, építő és tiszta. A pap ne éljen vissza hivatásával, soha ne feledje, hogy elvégzett munkájáért egy napon az Úr őt is számon kéri majd.

Estók tiszteletes Bótrágyon született, ott végezte el iskolai, Sárospatakon pedig teológiai tanulmányait. Hazakerülve Kaszonyban, Bótrágyon segédlelkészként, majd Mezőváriban, Nagymuzsalyban, Kuklyán és Nagybaktán beosztott lelkészként szolgált. Nős, egy gyermek apja.

A lelkészi eskü és fogadalomtétel után Zán püspök megáldotta Nagymuzsaly új lelkészét.

Az áldásvételt követően Estók tiszteletes a felújított, több mint 600 éves templom és a gyülekezet rövid történetéről beszélt. Már 1332-ben említés történik róla az írásokban. 1662-ben a település lakosai elfogadták a kálvini hitet. A szovjet bevonulást követően ugyan véglegesen nem vették el a templomot a gyülekezettől, de a parókiát, az iskolát és az ide tartozó közel 40 hektárnyi földterületet igen. 1992-ben az állam visszaadta a gyülekezeti házat - az ezt követő években hozták rendbe a templom külsejét -, 1998-ban pedig a parókiát. A szovjet megszállás utáni első bentlakásos lelkészházaspár, Halász Dezső és Zita hirdetett először gyűjtést a templom rekonstrukciós munkálataira... A templom külső és belső rendbetétele, a bútorzat kicserélése mostanra fejeződött be a hívek adományai és munkája révén.

Az ünnepség végén a település középiskolás fiataljai és hittanosai adtak elő ünnepi műsort, majd közös szeretetvendégségre került sor a parókia épületében.