Jeszenszky Géza levele az ukrán külügyminiszterhez

Nemzetközi szerződéseket is sért az oktatási miniszter rendelete

2008. július 4., 10:00 , 390. szám

1991-ben, Ukrajna függetlenné válása után Magyarország az elsők között volt, akik elismerték az új állam önállóságát. Abban az évben május 31-én Jeszenszky Géza akkori magyar külügyminiszter ukrán kollégájával, Anatolij Zlenkóval aláírta a Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén című dokumentumot, 1991. december 6-án, Kijevben pedig Kravcsuk elnök és Antall József miniszterelnök szerződést írt alá "a jószomszédság és az együttműködés alapjairól", melynek 17. cikke szerint a felek vállalták "a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitása kölcsönös védelmét, az ehhez szükséges feltételek" biztosítását. A fentiekre emlékeztetve Jeszenszky Géza 2008. június 27-én nyílt levélben fordult Volodimir Ogrizkóhoz, Ukrajna jelenlegi külügyminiszteréhez, melyben többek között az alábbiak olvashatók:

Tisztelt Miniszter Úr! Kedves Barátom!

(...) Ez év május 26-án az ukrán oktatási miniszter 461. számú, az ukrán nyelv oktatásának javításáról szóló rendelete a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megállapítása szerint az ukrán nyelv jobb elsajátítását lehetővé tevő, általuk már régóta szorgalmazott intézkedések helyett a nemzetiségi iskolák oktatási nyelvének az államnyelvre történő lecserélését készíti elő. (...) A tervezett intézkedés nagy aggodalommal tölti el nemcsak Ukrajna magyar nemzetiségű lakosságát, de Magyarország lakosságát is. (...)

Az 1991-es Nyilatkozat 10. pontja szerint "a Felek egyetértenek abban, hogy biztosítják az ahhoz szükséges lehetőségeket, hogy a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket és anyanyelvükön tanuljanak az oktatás minden szintjén." Az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezménye (különösen annak 12-14. cikke), valamint A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, amelyeket Ukrajna 1995-ben, illetve 1996-ban írt alá és 1998-ban, illetve 1999-ben ratifikálta, ugyancsak hangsúlyozza a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelven történő tanulásra vonatkozó jogát. (...)

A mostani rendelet az esélyegyenlőségre hivatkozva korlátozná, néhány éven belül pedig megszüntetné a nemzeti kisebbségek önálló oktatási intézményeit. Évszázados tapasztalat, amelyet a nemzeti kisebbségek oktatási szakemberei csak megerősítenek, hogy az anyanyelven sokkal eredményesebb a tanulás, tehát az anyanyelven történő elemi és középfokú képzés biztosítja a valódi esélyegyenlőséget, azt, hogy az iskolából kikerülő tanulók eredményesen illeszkedhessenek be a társadalomba. A hivatalos nyelvet igazán jól csak megfelelő anyagi és személyi feltételek mellett idegen nyelvként tanulva lehet elsajátítani. Akik felsőfokú tanulmányokat kívánnak folytatni ukrán nyelven, azok a megfelelő nyelvi alapokat a magyar iskolában megszerezve és anyanyelvükön téve le a felvételi vizsgát, épp olyan eredményesen fogják tudni ukránul folytatni tanulmányaikat, mint sok százezer európai kortársuk, akik a középiskolát hazájukban anyanyelvükön elvégezve az EU valamelyik más országának egyetemén tanulnak hosszabb vagy rövidebb ideig.

Kedves Barátom! A fentiek alapján kérem, hogy járjon közbe miniszter kollégájánál a nemzeti kisebbségek jogait sértő rendelet módosítása érdekében.

Tisztelettel:

Jeszenszky Géza