Zászló- és címeravatás

Falunap Salánkon

2008. július 4., 10:00 , 390. szám

Június utolsó vasárnapján falunapra került sor a nagyszőlősi járási Salánkon. A községi futballpályán lebonyolított rendezvényen elsőként Daróczi György salánki polgármester lépett az egybegyűltek elé köszöntve a vendégeket, köztük Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, Milován Sándort, a Szövetség alelnökét, Milován Jolánt, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete elnökét és az anyaország képviselőit.

A polgármester felhívta a figyelmet a falunap fontosságára, arra, hogy ezen a rendezvényen felhőtlen pihenés, kikapcsolódás várja az életútjuk elején járó és az úton heverő akadályokkal megbirkózni kénytelen fiatalokat és a hosszú út vége felé közeledő idősebbeket egyaránt. Ezt követően Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke mondott beszédet, kifejtve: a falunapok remek lehetőséget teremtenek az összetartozás-tudat, a társadalmi összefogás erősítésére. Az ilyen rendezvények összekovácsolják az embereket, akik így a hétköznapok során is együtt tudnak működni, s az összefogásnak köszönhetően jelentős eredményeket érhetnek el a falufejlesztés terén. Majd hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy rátermett polgármesterek álljanak a közösségek élén.

A magyarországi vendégek közül elsőként Sümegi László, Zalaegerszeg önkormányzati képviselője szólt az egybegyűltekhez, hitet téve amellett, hogy Salánk rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, melyek előrelendíthetik a települést a fejlődés útján. Klapka György milotai polgármester pedig kijelentette: fontosnak tartja az anyaországi község és a kárpátaljai Salánk között kialakult kapcsolatok továbbfejlesztését, s meghívta az utóbb említett falu lakóit az augusztus végén lebonyolításra kerülő 7. milotai diófesztiválra.

Ezt követően sor került Salánk zászlajának és címerének a felavatására. Kész Barnabás helybeli történelemtanár kifejtette: a község címere a falut egykor uraló földbirtokos család, a Gut-keled nemzetséghez tartozó Rozsályi Kun família címeréből alakult ki, s már a település 1647-ből származó pecsétjén is feltűnik a címerpajzson nyugvó három csillag és a három sárkányfog. Most pedig ez a régi-új címer rákerült a falu piros-zöld, illetve kék-sárga farkasfogakkal keretezett, hófehér zászlajára. Végezetül pedig leszögezte: most, amikor felbujtott ukrán nacionalista fiatalok meggyalázták a vereckei emlékművet, s összpontosított támadás indul a nemzetiségi iskolák ellen, ezek a jelképek erőt adhatnak nekünk nemzeti azonosságtudatunk megőrzéséhez. Az ismertetés után a helyi református lelkész, Tegze Lóránt, valamint a görög katolikus parochus, Levcsenkó Róbert felszentelte a község címerét és zászlaját.

A falunap rendezvénysorozatának a következő állomásaként az ének, a zene, a tánc, a versek, a humor vette át főszerepet a színpadon, majd gyermek-szépségverseny, karaoké is színesítette a programot. Közben a két csapatra osztott salánki öregfiúk rúgták a labdát a pályán, kellemes perceket szerezve a foci szerelmeseinek. Majd következett a tombola, melynek értékes nyereményeit a KMKSZ, valamint a helybeli polgármesteri hivatal támogatásának köszönhetően sikerült beszerezni. Végezetül hajnalig tartó táncmulatság zárta a rendezvényt.

Lajos Mihály