Gönczi Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején

2008. szeptember 26., 10:00 , 402. szám

Dr. Gönczi Andreának a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az ungvári PoliPrint Kiadó közös gondozásában idén megjelent munkája hiánypótló és egyben rendhagyó is.

Hiánypótló, mert kárpátaljai magyar szerző tollából még manapság, majd két évtizeddel a rendszerváltás után is csak igen ritkán születik a ruszinság történetével foglalkozó tudományos igényű munka. Pedig kutatni - különösen, ami a XX. század történetét illeti - ugyancsak volna mit, s a vallástörténet ezen belül is kényes területnek számít. Rendhagyónak abból a szempontból tekinthető a beregszászi főiskola kutatójának e helyütt tárgyalt vállalkozása, hogy mindvégig tárgyilagosan, az e tárgyban nem ritka túlzott óvatosságot és a sokak által ugyancsak túlzásba vitt ideológiai felhangokat egyaránt elkerülve igyekszik taglalni a témát.

A kárpátaljai görög katolikus ruszin lakosság egy jelentős részét érintő vallási áttérési mozgalom fontos epizódja mind a ruszinság, mind Kárpátalja XX. századi történetének, amely azonban éppen a téma kényessége miatt mindeddig csupán elvétve vált a vizsgálatok tárgyává. "A skizma lényege: a görög katolikus ruszinok tömeges áttérése régi, eredeti vallásukra, a pravoszláviára" - írja bevezetőjében a szerző. Meglehet, lesznek majd, akik nem értenek maradéktalanul egyet a kötet összegző megállapításával, miszerint "Az áttérések a szociális elégedetlenségből indultak, és a külső beavatkozás hatására kaptak végül politikai színezetet". Azt azonban a legelfogultabbaknak is el kell ismerniük, hogy a könyv bőséggel szolgáltat anyagot azok számára, akik behatóbban szeretnének megismerkedni a témával, miután Gönczi az elengedhetetlen mértéket messze túllépve igyekszik megrajzolni a tárgyalt események történelmi hátterét és a korabeli viszonyokat.

Külön értéke a Szülőföld Alap támogatásával megjelent kiadványnak, hogy mellékletében számos olyan vallástörténeti dokumentumot közöl a Kárpátaljai Állami Levéltár anyagából, amelyek most először jelennek meg nyomtatott formában. Éppen ezért Gönczi Andrea munkája joggal tarthat igényt a honismeret szerelmesei mellett a kutatók és szakemberek érdeklődésére is.

hk