Újra indult magyar csoport

Munkácsi Agráripari College

2008. szeptember 26., 10:00 , 402. szám

A Munkácsi Agráripari College-ről már többször hallhattak olvasóink lapunk hasábjain. Az idei tanév különösen jelentős a tanintézmény életében: három év után újra magyar tannyelvű csoport indulhatott állatgyógyászsegéd-képzésben, valamint változások és jövőbeli tervek is vannak az intézményben. Ellátogatva ide, Nagyija Balázs, a college igazgatónője, Andrij Dudás, a biológiai tudományok kandidátusa, valamint Legeza Attila, a college sebészeti laboratóriumának vezetője, a magyar nyelvű csoport osztályfőnöke és vezető tanára informált bennünket.

Mint Nagyija Balázs elmondta, örömteli ez az esemény, hiszen a magyar tannyelvű iskolák 9. osztályát elvégzett húsz diákot vehettek ismét fel, ezzel - három év után - új csoport indulhatott. Érdeklődve aziránt, miért volt sikertelen a csoportindítás az elmúlt években, az igazgatónőtől megtudtuk: az egyik legfőbb ok a jelentkezők alacsony létszáma volt. A csoport indításához minimálisan szükséges húsz fő helyett ugyanis mindössze 8-11 tanuló jelentkezett. Ők a felvételt követően jelenleg ukrán csoportban folytatják tanulmányaikat. A mostani alkalmon kívül legutóbb három évvel ezelőtt sikerült csoportot indítani: a jelenleg szakmai gyakorlaton lévő, jövőre diplomázó csoportban 24-en folytatják tanulmányaikat.

Nagyija Balázs azt is elmondta, hogy az előző években sok fiatal választotta az akkoriban még jobb lehetőségekkel kecsegtető magyarországi felsőoktatási intézményeket. Most azonban már itt is "érdemes" tanulni, ugyanis jelentős változás van az állami ösztöndíj kérdésében. Eddig a tanulók tanulmányi eredménytől függően átlagosan 108 hrivnyát kaptak, ez a szám most már 400 hrivnya. A jeles tanulóknak az ösztöndíja 25 százalékkal magasabb (500 hrivnya).

Továbbra is változatlan a tanulmány időtartama: ez 3 év és 10 hónap. A hallgatók az első évben mindent magyarul tanulnak, s ez alatt az idő alatt átveszik a 10-11. osztályos középiskolai anyagot, mely megfelel az érettségi szintnek. Később már államnyelven tanulnak több reál és humán tantárgyat, de az általános és szaktantárgyak zömének oktatása magyar nyelven folyik. A tanárok magyar anyanyelvűek, így nincsenek nyelvproblémák, de természetesen bizonyos tantárgyakat nem lehet magyarul tanítani. A törvény szerint a tantárgyak 30 százalékát ukránul kell oktatni. A diákok jól megalapozott elméleti és gyakorlati képzést kapnak.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség segítségének köszönhetően jelentős támogatást kapott a college, melyért az igazgatónő őszinte köszönetét tolmácsolta. Így például az Apáczai Közalapítványnál Szakképzést folytató iskolák eszközbeszerzése címmel nyert pályázata által eszközcsomagot kapott a college nagy és kis testű állatok részére sebészeti készlettel, szülészeti készlettel, sterilizátorral, mikroszkóppal, patikai mérleggel, mérősúlykészlettel, 200 ml-es fecskendővel, illetve egy kompresszáriummal. A csomag legértékesebb darabjai egy NORD típusú hűtőszekrény és egy SAMSUNG SLIMFIT 29 típusú televízió. A KMPSZ segítségével a magyar csoport egy teljes osztályfelszerelést kapott, így jövendő állatgyógyászainknak külön osztályterme lett. Mint Legeza Attila elmondta, nemrég újabb pályázatot nyújtottak be a pedagógusszövetségnek 30 ezer hrivnya értékű felszerelésre. Ennek sikeres elnyerése után szeretnének olyan elektronikai rendszert kiépíteni az előadótermekben, melynek segítségével az előadásokat, illusztrációkat magyar és ukrán nyelven egyaránt folytatni lehessen.

A college-nek a város területén lévő bázisgazdaságán szarvasmarhákon, sertéseken és lovon oktatják a diákok számára az imitált mesterséges megtermékenyítést. Mint azonban Andrij Dudás elmondta, folyamatosan igyekeznek változatossá tenni a gyakorlatok színhelyét a diákok számára, nem pusztán a bázisgazdaságra alapozva az oktatást. Ezen célkitűzés megvalósítása érdekében igyekeznek gyümölcsöző kapcsolatokat kiépíteni különböző állattenyésztésben érdekelt vállalatokkal. Így például legutóbb egy Munkácsra nyúlfarmot telepítő magyarországi cégnél, ahol a megállapodás szerint a hallgatók a mesterséges megtermékenyítést gyakorolják majd.

Az igazgatónővel az újdonságokról beszélgetve megtudtuk: az állatgyógyászsegéd fakultáson kívül a tanintézményben más fakultásokon is lehetőség van magyar csoportok indítására. Mindez pusztán annak függvénye, hogy megvan-e a létszámindításhoz szükséges, minimum 18 fő. Ilyen fakultás jelenleg pl. az agronómia, farmergazdasági, ügyvédi, könyvelői, turisztikai, valamint a jövőben tervezik még két fakultás - erdészeti és földigazgatási - licencálását is.

A további új lehetőségekről beszélgetve Nagyija Balázs elmondta még: bevezettek egy olyan friss intézkedést, mely szerint ha a felvételt nyert fiatalnak nem tetszik az állatgyógyászsegéd tanfolyam, akkor az első év után megkaphatja az érettségi bizonyítványt. Természetesen mindennek függvénye az, hogy a fiatal egy külső vizsgaközpontban levizsgázzon.

Arra a kérdésre, hogy a fiatalok hogyan tudnak elhelyezkedni, Legeza Attila elmondta: a felvételi hirdetés egyik követelménye az, hogy mindenkinek, aki állami ösztöndíjra jön ide tanulni, igazolást kell hoznia arról, hogy valamilyen gazdaság vagy mezőgazdasági hivatal küldi ide tanulni, és a diplomázást követően munkát biztosít számára. De az a tapasztalat, ha időközben ezek vissza is vonják a fiataltól a munkaajánlatot, másik egészségügyi intézmény ajánl számukra munkát. Andrij Dudás információja alapján ez különösen igaznak tűnik: egy néhány évvel ezelőtti ajánlatnak megfelelően minden településen lehetőség lesz egy állatgyógyászati állomás kialakítására, amely munkát adhat fiatal végzősök számára.

Legeza Attilával és Andrij Dudással ezt követően meglátogattuk az éppen informatikaórán foglalkozó magyar csoportot. Megtudtuk, hogy az itt tanuló hat lány és tizennégy fiú zöme a Beregszászi járásból érkezett, majd sorrendben a Nagyszőlősi, Munkácsi és Ungvári járás következett. Meglepő, hogy ez utóbbiból mindössze egy tanuló érkezett. Kis közvéleménykutatást tartva megtudtuk azt is, hogy többségük tovább szeretne tanulni, a többiek pedig állatgyógyászként szeretnének praktizálni.

Végezetül szóba került a tankönyvellátottság kérdése, hosszú ideig ez volt ugyanis az egyik "Achilles-sarka" a magyar csoportnak. A Magyar Állatorvosok Világszövetsége nemrég a college-nek adományozott 400 magyar nyelvű tankönyvet, mely 13 tantárgyból biztosítja a tanulóknak az ismeretszerzést anyanyelvükön. Mint Legeza Attila elmondta: Andrij Dudással együttműködve - akinek 27, a munkát megkönnyítő illusztrációkkal ellátott szakkönyve jelent meg ukrán nyelven - szeretnének könyveiből a jövőben magyar nyelvre is lefordíttatni, valamint kiadni néhányat. Ehhez a szándék és a tetterő megvan, már csak a támogatás hiányzik, melyhez ezúton is lehetőség szerint segítséget kérnek.

Fischer Zsolt