Emlékhangverseny a Perényi Zsigmond Középiskolában

2009. május 8., 10:00 , 434. szám

2009. május 2-án a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezete igazi zenei csemegével kedveskedett a település zenekedvelő magyarságának, megszervezve a Bartók Béla nagyszőlősi évei emlékének szentelt hangversenyt, hogy ezzel is ápolja a kiemelkedő jelentőségű zeneszerző emlékét, őrizze s gazdagítsa szellemi örökségét. És jelezze: bár évtizedek óta államhatár választ el bennünket Magyarországtól, mi is részesei vagyunk az évezredes, egységes és határtologatásakkal fel nem osztható magyar kultúrának, mely a határok fölött átnyúlva segít felépíteni az Illyés Gyula-i hazát a magasban, a szellemi magyarhont, melyet nem dönthetnek meg sem kapzsi területrablók, sem elvakult, soviniszta emlékműcsonkítók, sem a kultúra értékei iránt érzéketlen, szélsőséges nacionalista szoborrongálók.

A Perényi Zsigmond Középiskola nagytermében lebonyolított ünnepség kezdetén Nagy Klára, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezete elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, s mutatta be a meghívott vendégeket: Bacskai Józsefet, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusa főkonzulját, Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét, Milován Jolánt, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, valamint Maruska Viktort, a Nagyszőlősi Bartók Béla Zeneiskola igazgatóját. Majd felidézte a zeneszerző gyermekkorának azon éveit, melyeket az egykori ugocsai megyeközpontban töltött el.Bartók Béla özvegy édesanyja 1889-ben költözött gyermekeivel a Tisza menti városba, s a tanári munka mellett zongoraleckéket is adott a zenei műveltségüket pallérozni igyekvő gyermekek számára. Majdan híressé váló fia 1892. május l-jén kezdte beírni a maga nevét a zenetörténetbe: az ezen a napon lebonyolított jótékonysági hangversenyen bemutatta első saját művét, a zongorára írt, A Duna folyása című kompozíciót.

Később Bartók Béla elkerült Nagyszőlősről, ám többször is visszatért a vidékre magyar, román, szlovák és ruszin népdalokat gyűjteni. És hogy a nagyszőlősiek mennyire ápolják itteni évei emlékét, azt jól mutatja, hogy 1988-ban az ő nevét vette fel a Bartók Béla Művelődési Kör, 1991-ben pedig a városi zeneiskola. 1999. május 1-jén a Perényi Zsigmond Középiskola parkjában felavatták a zeneszerző szoborportréját, s 2006-ban, születése 125. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát tartottak a tiszteletére.

Nagy Klára bevezetője után a Nagyszőlősi Bartók Béla Zeneiskola Zenekara lépett a közönség elé, mély átéléssel és magas fokú művészi tehetséggel adta elő Bartók Béla Gyermekek című ciklusának öt kompozícióját, valamint Robert Schumann, Kodály Zoltán, Weiner Leó, Antonin Dvorzak, Archibald Joyce, Miroslav Skorik, Giovanni Bertolesi, Giovanni Cattini műveit. Emellett - Fedorkó Márta zongoraművésznő előadásában - román néptáncok csendültek fel, Golubovszkij Attila és Pálos Csilla pedig magyar népdalokat énekeltek.

Végezetül Nagy Klára köszönetet mondott a zenészeknek és az énekeseknek a színvonalas előadásért, s kifejezte azon reményét, miszerint jövőre ugyanitt találkoznak majd a következő emlékhangversenyen.

elem