Megalakult a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége

2013. október 24., 08:20 , 667. szám

Október 12-én a beregszászi nyugdíjasok klubtermében került sor a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének alakuló gyűlésére, amelyen 11 kárpátaljai település nyugdíjasklubjainak küldöttei vettek részt.

Nemzeti Himnuszunk elneklése után a résztvevők megvitatták, majd elfogadták az Alapszabályt, mely leszögezi, hogy a Szövetség „nem kötődhet sem politikai pártokhoz, sem vallási felekezetekhez [...], szellemisége a keresztény lelkületben gyökeredzik”. Célja a kárpátaljai magyar nyugdíjas szervezetek működésének koordinálása, elősegítése, jogainak és érdekeinek védelme, nemzeti identitásunk, kultúránk, hagyományaink ápolása.

Ezután sor került az elnök, a három alelnök, a titkár és a pénzügyi felelős megválasztására, valamint az ellenőrző bizottság felállítására. A Szövetség elnökévé Szvirida Jánost választották. A három alelnök Goncz Tibor (Beregszászi járás), Boruzs Béla (Munkácsi járás) és Andrejcsák Beáta (Ungvári járás) lett. A Szövetség nyitott minden csatlakozni kívánó nyugdíjas szervezet felé, amennyiben az elfogadja és betartja az Alapszabályt. Érdeklődni, jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:

Szvirida János: 050 045 19 65, Boruzs Béla: 066 795 86 62

Az alapítógyűlés jó hangulatban a Szózat eléneklésével ért véget.

Szvirida János, a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke