Koncert a munkácsi református templomban

2014. május 8., 07:52 , 695. szám

A németországi Hanau város református közössége, valamint az említett településen működő Lions Club jótékonysági szervezet immár tizennyolc évre visszanyúló testvérgyülekezeti kapcsolatot ápol a munkácsi református gyülekezettel. Ennek a kapcsolatnak a legújabb eredményeként május 1-jén csodálatos orgonakoncertre került sor a Latorca-parti város református templomában Johannes Graupe német orgonaművész előadásában.

Taracközi Gerzson munkácsi református lelkipásztor az esemény apropója kapcsán elmondta: „Gyülekezetünk immár közel két évtizedes kapcsolatot ápol a hanaui testvérekkel. Sokat köszönhetünk a német híveknek, akik a településükön bejegyzett Lions Club nevű jótékonysági szervezettel együtt már számos alkalommal részesítettek bennünket támogatásban. Évente egyszer el is látogatnak ide hozzánk, Munkácsra. Három évvel ezelőtt a templomunkban járva megtekintették a működésképtelen orgonánkat, és felajánlották, hogy rendbe hozzák. Közbenjárásuknak hamarosan egy német orgonaépítő mester, Andreas Schmidt látogatott el hozzánk, aki nyomban hozzá is látott a munkához. Schmidt úr a szabadságát áldozta fel a munka elvégzésére: ezért külön köszönet illeti őt.”

A tiszteletes elmondta, hogy itt szerzett tapasztalataik alapján a német gyülekezet tagjai felajánlották még, hogy orgonaképzést nyújtanak a környékünkön dolgozó kántoroknak. Ennek az ígéretnek a teljesítése a kö­zelmúltban meg is történt. Éves munkácsi látogatásukkor magukkal hozták Johannes Graupét, a németországi Bruchköbel település református gyülekezetének orgonaművészét, aki egyhetes „gyorstalpaló” képzésen foglalkozott a munkácsi, beregrákosi, gáti, izsnyétei és kajdanói gyülekezetek kántoraival, majd május 1-jén, az Andreas Schmidt mester által újrahangolt orgonán ünnepi koncertet adott jeles német zeneszerzők – köztük Mendelsson, Bartholdy és Brahms – műveiből.

Nyelvtől és nemzetiségtől függetlenül a keresztény hit képes összekötni a közösségeket: a hanaui és a munkácsi gyülekezet ennek szép példáját nyújtja.

F.Zs.