2014. december 21.

2014. december 18., 06:25 , 727. szám

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” Ézsaiás 9,1

December 21-e az év legrövidebb napja. És ilyenkor a leghosszabb az éjszaka is. A napfény hiánya elveszi az emberek kedvét, sokan depressziós tüneteket is mutatnak ilyenkor. Viszont a leghosszabb éjszaka után elkezdenek hosszabbodni a nappalok. Mire elérjük a karácsonyt, máris 4 perccel rövidebb a sötétség. A legnagyobb sötétségbe ragyog bele a legfényesebb világosság! A fény győz a sötét fölött.

Pontosan ezért ünnepeljük Krisztus születését december végén. Az evangélium úgy ír róla, mint világosság, aki a sötétségben fénylik. A bűn sötétsége fölött győztes Krisztus születését mikor is lehetne méltóbban megünnepelni, mint amikor a természetben győz a fény a sötétség fölött.

Persze, Jézus földre jötte nemcsak a nappalok hosszabbodásáról szól. Ézsaiás azt látja, hogy a halál árnyékában lakókra nagy világosság ragyog a messiási időkben. A megváltó fényt hoz a lelkek sötétségébe is. Jézus jelenlététől enged a sötét harag, oszlik a félelem sötétsége, lehull a fekete gyász, és megbocsáttatnak sötét bűnök. Az árnyékban élők pedig kijöhetnek a világosságra. Amikor Jézus megjelenik valahol, oda Ő világosságot hoz. Legyen ez egy emberi élet, egy család, egy közösség, vagy akár egy egész ország. Mindnyájan láttunk már olyan karácsonyi képeslapot, amely a betlehemi istállót ábrázolja a szent családdal, pásztorokkal és bölcsekkel, szelíd állatokkal – és a homályos istállót a jászolban fekvő gyermekből áradó fény világítja meg. Véleményem szerint ez a kép megragadja a testet öltés titkát.

Kedves olvasók! Nekünk is szükségünk van fényre. Nemcsak napfényre a hosszú téli éjszakák után, de arra a világosságra is, amit Krisztus áraszt az életünkbe. Néha reménytelennek látszik minden. Az országunk politikai helyzete nem rózsás. Gazdaságilag nehezen élünk. A szívekben félelem. A jövő bizonytalan. De a legnagyobb sötétségbe tud beleragyogni a legfényesebb világosság. Jézus Krisztus reményt hoz! Ahol a szívekben ő uralkodik, ott nincs önzés, ott elhallgatnak a fegyverek, ott szeretettel fordulnak egymás felé korábbi ellenségek is. Rá van szükségünk. Arra a békességre, fényre, örömre, amit Jézus Krisztus hoz. És milyen jó lenne, ha nem csupán az ünnep két napján keresnénk a tőle jövő békességet és fényt. Éljünk állandóan az ő erőterében és engedjük, hogy Krisztus fényessége rajtunk keresztül áradjon! Ámen!

Kacsó Géza
bátyúi református lelkipásztor