Tehetségfejlesztő játékok a kárpátaljai gyerekeknek (frissítve)

„Nincsenek magyar vagy ukrán játékok, csak játszani akaró gyerekek”

2015. november 19., 16:23 , 776. szám

November 18–19-én Kár­pá­taljára látogatott dr. Gre­zsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa, s öt kárpátaljai oktatási intézménynek juttatott el egy-egy tehetségfejlesztő játékokat (többek között kirakósokat, különböző kártyákat, társasjátékokat) tartalmazó csomagot Magyarország kormánya jóvoltából. A miniszteri biztost elkísérte az átadóra Szalipszki Endre, Magyarország beregszászi főkonzulja és dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke is.

A bátyúi ukrán tannyelvű általános iskolában-óvodában, a Beregszászi 5. Számú Középiskolában, a Nagyszőlősi 4. Számú Középiskolában, a Kőrösmezői 1. Sz. Középiskolában és a Rahói 1. Sz. Középiskolában (olyan intézményekről van szó, amelyekben többek között ukrán, orosz és magyar szülők gyermekei is tanulnak) az intézmény vezetője vette át a játékcsomagot, a diákok pedig énekes, verses műsorokkal köszönték meg az ajándékot. Grezsa István az átadón kiemelte: a magyar kormány minden Kárpátalján élő nemzetiségen szeretne segíteni abban a nehéz, gondokkal teli időszakban, amelyben most Ukrajna vergődik. „Nincsenek magyar játékok vagy ukrán játékok, csak játszani akaró gyerekek” – emelte ki a miniszteri biztos, abbeli reményét kifejezve, hogy a játékokon és a gyerekeken keresztül a szülőkhöz is eljut az üzenet, miszerint Kárpátalja sokszínűségét és erejét azok a nemzetiségek adják, amelyek évszázadok óta egymás mellett élnek.

„A Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága évek óta játékcsomagokkal segíti a magyar diákcsoportokat Kárpátalján – nyilatkozta Grezsa István. – Most nemcsak magyar, hanem ukrán, ruszin, román, szlovák diákokhoz, a többségi nemzet nyelvén oktató iskolákba is eljutnak a játékok. Ezzel is szeretnénk kifejezni azt, hogy Magyarország erejéhez képest támogatni kívánja Kárpátalja valamennyi nemzeti közösségét. Szeretnénk megőrizni ezt a sokszínűséget, mert ebben rejlik Kárpátalja ereje. Szeretnénk ezzel is hozzájárulni a magyar közösségek szülőföldön magyarul való boldogulásához. A szórvány nemzetpolitikai jelentősége napról napra nő. Örömünkre szolgál, hogy a szórványban helytálló iskoláknak is tudunk némi jelképes segítséget nyújtani. Ezekben a hónapokban Kárpátalján a Petőfi Sándor-program keretében négy ösztöndíjas teljesít szolgálatot a magyar szórványban (Aranyos Dominika Fanni Aknaszlatinán, Gelei Botond Karácsfalván, Sümegi Nóra Munkácson, Szárencsev Márkó Rahón – a szerk.). Úgy gondoljuk, a magyar szórvány megőrzése a tömbmagyarság túlélése szempontjából is kulcskérdés.”

A két napig tartó vizitet a miniszteri biztos sajtótájékoztatóval zárta, ahol elmondta, hogy látogatása alatt a szórvány magyar közösségekkel találkozva rengeteg pozitív impulzus érte. Elmondása szerint érkezésének célja leginkább a kárpátaljai ukrán iskolák meglátogatása volt. A miniszteri biztos megdöbbentő dologként értékelte az ukrán iskolák pedagógusainak és diákjainak nyitottságát és megbecsülését, amellyel fogadták delegációját. A miniszteri biztost fogadó diákok „hazafias” előadásai Dr. Grezsa István számára azt sugallták, hogy van igény egy erős, független Ukrajnára, amely egybevág Magyarország Ukrajnával kapcsolatos, sokat hangoztatott álláspontjával. A játékadományok formájában megtett gesztusok fogadásával kapcsolatban elmondta, hogy „mintha aranyat vittünk volna”, ami alapján a politikus arra következtetett, hogy az állam gondoskodása az iskolákról rendkívül gyenge. Ennek kapcsán hozzátette, hogy úgy tűnik, helyes gondolati és gyakorlati irány az, hogy a magyar kormányzatnak nemcsak a magyar közösségeket kell támogatnia – mint ahogy azt tették most, a kétnapos látogatás során –, hanem erejéhez mérten a többségi társadalmat is.  A miniszteri biztos élményként említette azt a tiszteletet mutató magaviseletet, azt a fegyelmet, tekintélytiszteletet, amellyel találkozott kétnapos körútja során, és amelyet Magyarországon a „szabados iskolai nevelés miatt már nem tapasztalhat”.

Dr. Grezsa István a sajtótájékoztatón elmondta, hogy új kihívásokkal néz szembe a magyar nemzetpolitika. Hiszen a jelenleg magyar oktatási intézményekben tanuló ukrán diákok száma arra enged következtetni, hogy a jövőben egyre több más nemzetiségű fog Kárpátalján magyar iskolát választani, ezért egy olyan szakmai megoldással kell előállni, amely biztosítja e diákok számára a megfelelő színvonalú oktatást. Nem mellőzte azon diákok problémáját sem, akik ukrán iskolákban szeretnének magyarul tanulni, vagy azokét a magyar nemzetiségű diákokét, akik ukrán iskolában tanulnak. A politikus a sajtótájékoztatón ennek kapcsán elmondta, hogy céljuk csehországi mintára a beregszászi 5. számú iskolában létrehozni egy, a magyar nyelv oktatására megfelelő, korszerű tantermet.

Dr. Grezsa István kijelentette: az útja alatt szerzett tapasztalatok arra mutatnak, hogy a most működő államhatalmi gépezet részéről baráti, együttműködő és jövőbe tekintő kapcsolatok jöhetnek létre. Mindkét fél szakértői, konzuli apparátusa is megbízható helyi bázisa a magyar államérdeknek, így elhárulnak az akadályok az eredményes együttműködést illetően. 

A politikus tárgyalást folytatott Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével. Többek között szót ejtettek a főtér felújításáról is, de tárgyaltak egy Sevcsenko-emlékhely létrehozásáról is. Az utóbbit különösen fontosnak találta a miniszteri biztos. Elmondása szerint az emlékhely felépítésében való közreműködés egy komolyabb gesztus. „Azt gondoljuk, hogy Kárpátalján több nemzetiség él együtt tartós békében, és mi szeretnénk Kárpátalja sokszínűségét megőrizni, mert ebben rejlik a vidék ereje” – mondta a magyar politikus.

A miniszteri biztosnak látogatása alatt nem volt módja tárgyalni a civil- és érdekvédelmi szervezetek vezetőivel, de elmondása szerint nincs is minden esetben szükség rá, mivel a nemzetpolitikai államtitkárság folyamatos, élő, napi kapcsolatban áll a helyi szervezetekkel, rajtuk keresztül valósítják meg a „támogatási politikát”.  Így a Kárpátalján töltött két nap sokkal inkább az említett támogatási politika gyakorlati megvalósulásáról szólt, mint az „elméletéről”.

A meglátogatott iskolákat 100-100 ezer forint értékű tehetségfejlesztő játékcsomaggal támogatta a magyar állam.

Espán M./Szaniszló R.