Második nekifutásra sem sikerült elnököt választani a Kárpátaljai Megyei Tanácsban (frissítve)

Személyeskedés, ordítozó kormányzó, összetört szavazófülke, elrabolt urna és bombariadó

2015. november 20., 16:13 , 776. szám

November 19-én megalakult az új, 64 tagú megyei tanács, ahol nem mindennapi közjáték közepette igyekeztek megválasztani a tanács elnökét, de ez végül nem sikerült. A tanácsülést előbb november 24-re, keddre halasztották el, majd mivel több frakció nem jelent meg a következő alkalommal, Hennagyij Moszkal kérésére újra elnapolták az ülést, ezúttal december 1-re.

A tanács alakuló ülésének kezdetén, november 19-én a megyei választási bizottság elnöke ismertette a választások eredményét, melynek értelmében a Jedinij Centrnek (JeC) 19, Pet­ro Po­rosenko pártja „Szoli­dar­nyiszty” Blokk­jának 15, a Vid­rod­zsennyának 11, a KMKSZ-nek 8, a Baty­kivscsi­ná­nak 7, az Opo­zi­cijnij Blok­nak (OB) 4 képviselője került be a megyei tanácsba. A képviselői esküt Lengyel Zoltán, a tanács legidősebb tagja, Munkács korábbi polgármestere olvasta fel. Az eskütételt követően minden tanácstag átvehette képviselői igazolványát és kitűzőjét.

A törvényeknek megfelelően megalakult egy öttagú ideiglenes elnökség az öt nagyobb párt képviselőiből, akik szavazással is megerősítették, hogy a legnagyobb frakció, a JeC képviselője, Lengyel Zoltán legyen az alakuló ülés levezető elnöke. Az elnökségben Petro Porosenko „Szolidarnyiszty” Blokkját annak listavezetője, a megye hivatalban lévő kormányzója, Hennagyij Moszkal képviselte, aki hamar rájött, hogy a JeC, a KMKSZ és a Batykivscsina koalíciós megállapodást kötött, és így a szükséges többséget jelentő 33 helyett 34 szavazatuk van. Ekkor Hennagyij Moszkal kezdeményezte, hogy napolják el az ülést, de javaslatát leszavazták, és szavazatszámláló bizottságot választottak. Innentől a kormányzó minden megengedett és meg nem engedett eszközt bevetett, hogy megakadályozza a többség akaratának érvényesülését. Állandó kiabálásával igyekezett akadályozni az elnökválasztás levezetését, politikai ellenfeleivel személyeskedő vitákba bonyolódott. Egyik szünet után a másikat kérte a levezető elnöktől, így a reggel kilenckor kezdődött tanácsülés délutánig elhúzódott. Közben valakik összetörték a titkos szavazás levezetéséhez szükséges szavazófülkét, a kormányzó párttársai elragadták az urnát, amit ismeretlen helyre vittek.

A JeC, a KMKSZ és a Baty­kivscsina listájáról bekerült képviselők egységesen Olekszandr Kemenyas képviselőt, a Baty­kiv­scsina képviselőcsoportjának vezetőjét támogatták, míg a többi párt nem is jelölt senkit a megyei tanács élére. Úgy tűnt, hogy a sok trükk, érv és fenyegetés ellenére sem sikerül megakadályozni a titkos szavazást, ám ekkor civil ruhás emberek – minden bizonnyal a titkosszolgálat emberei – rohantak oda az ülésen elnöklő Lengyel Zoltánhoz, közölve vele, hogy bombariadó miatt ki kell üríteni az épületet. Lengyel Zoltán higgadt maradt, és kijelentette: „Mi nem félünk! Folytatjuk a munkánkat!” A megyei tanács üléstermébe ekkor rendőrök és bombakereső kutyák jöttek be, akik hiába keresték a robbanószerkezetet a padsorok között. A Szo­lidarnyiszty, a Vid­rod­zsennya és az Opo­zi­cij­nij Blok képviselői sebtében elhagyták a termet, ahol a JeC, a KMKSZ és a Baty­kivcsina 34 képviselője folytatta a tanácsülést.

A szüneteket újabb szünetek követték, újabb egyezkedéssel, közben helyreállították a szavazófülkét, került egy új urna is, és a média, a hatósági szervek (ügyészség, SZBU, rendőrség), valamint a számlálóbizottság tagjainak felügyelete mellett a titkos szavazást lebonyolították. 34 képviselő adta le a szavazatát, de Olekszandr Kemenyas mégsem lett a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, mert a nagy nyomás hatására két képviselő végül meggondolta magát, 32-en támogatták az elnökjelöltet a szükséges 33 helyett, 1 képviselő nemmel szavazott, 1 pedig tartózkodott.

A Kárpátaljai Megyei Tanács alakuló ülése november 24-én folytatódott, ahol a képviselőket nem regisztrálták név szerint. Végül Hennagyij Moszkal kormányzó arra hivatkozva, hogy nincs jelen a képviselők többsége, kérte az alakuló ülés folytatásának egy újabb héttel történő elhalasztását. Ezt a tanács öttagú ideiglenes elnöksége kisebb vita után elfogadta és megszavazta. Tehát a megyei tanács elnökét és tisztségviselőit legközelebb december 1-jén választhatják meg, azt követően kezdheti meg a testület a munkáját.

Badó Zsolt