Hol indítható el a válás?

2016. július 27., 08:12 , 811. szám

„Feleségemmel vidéken van a bejelentett lakhelyünk, de mindketten Ungváron élünk. Intézhetjük a válást a megyeszékhelyen? Van egy 12 éves fiunk, aki az apjával szeretne élni.”

– Miután családjukban kiskorú gyermek nevelkedik, a válás csak bírósági úton lehetséges. Amennyiben mindkét fél beleegyezik a válásba, közös kérvény alapján is kérhetik a kimondását a bírótól (lásd a Családi törvénykönyv 119. cikkelyét!). Ha nincs egyetértés a válás tekintetében a házastársak között, kizárólag az egyik fél által benyújtott válókereset alapján mondható ki a házasság felbontása.

Az illetékesség megállapítása az adott ügyben, illetve a kereset benyújtása az általános rend szerint történik, amelyet a Polgári perrendtartási törvénykönyv (Ppt.) tartalmaz. A Ppt. 109. cikkelye értelmében a természetes személlyel szembeni keresetet annak bejegyzett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon kell benyújtani. Ugyanakkor a 110. cikkely 2. pontja kimondja, hogy a válókereset a felperes bejegyzett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon is benyújtható, ha kiskorú vagy fiatalkorú gyermeket nevel, illetve ha egészségi állapota, vagy egyéb méltánylandó körülmény miatt nem áll módjában az alperes lakóhelyére utazni. A házastársak megegyezése esetén bármelyikük bejegyzett lakó- vagy tartózkodási helyén lefolytatható a válóper.

hk