Petőfire emlékezve kezdték az évet Badalóban

A nagy költő 170 éve járt a Tisza-parti településen

2017. január 4., 08:29, 834. szám

Szép hagyomány, hogy az újesztendő beköszönte mellett Badalóban minden év első napján arról is megemlékeznek, hogy a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor egykoron megfordult ezen a településen. A nagy költő és forradalmár 170 éve, 1847 júliusában tartott itt pihenőt, amikor – útban Erdődre menyasszonyához, Szendrey Júliához, a badalói református templomnál tartott pihenőt, amelyről immáron közel 80 éve emléktábla is tanúskodik a templom külső falán.

Az újesztendei ünnepi istentiszteleten Sápi Zsolt református lelkipásztor hirdette az igét a Zsoltárok könyve 33–34. igeszakaszaiból, és azt emelte ki, hogy az őseink emléke mellett az idén annak is hálát adhatunk, hogy 500 éves a reformáció.

Ezt követően Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének alelnöke köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és a vendégeket, majd a Himnusz eléneklését követően arról beszélt, hogy a Tisza-parti településen mindig is gondosan ápolták Petőfi emlékét, és ezt a hagyományt tovább is szeretnék fenntartani.

A helyi közösség példaértékű kitartását és a szülőföldjükhöz való ragaszkodását, a hitünk és nemzetünk mellett való kiállás fontosságát emelte ki ünnepi beszédében Gara Katalin beregszászi magyar konzul, aki újévi jókívánságait is tolmácsolta a badalóiak felé.

A 194 éve született Petőfi Sándor életútjáról, legfontosabb műveiről és eseményeiről Nagy Gabriella, a Pulzus rádió munkatársa, a KMKSZ Ifjúsági Szervezete Badalói Alapszervezetének vezetője tartott beszámolót, majd jókívánságait fejezte ki a helyiek felé Csoma Zoltán, Badaló testvértelepülése, Szatmárcseke polgármestere is.

Petőfi Sándor Újév napján című költeményét Szoboszlai Kamilla, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanulója adta elő, majd köszöntőt mondott Szalai Imre, Badaló polgármestere is.

Mester András, a KMKSZ önkormányzati és gazdasági titkára ünnepi köszöntőjében arra biztatta a helyieket, hogy még ebben a nehéz időben is álljanak ki hitük és magyarságuk mellett, hiszen nem volt könnyebb ezt megtenni Petőfi és őseink idejében sem, mégis, akkor is kitartottak ezek mellett az eszmék mellett. Mint mondta, a kárpátaljai magyarság számára most is komoly kihívást jelent, hogy kitartson azon a földön, ahová a Jóisten teremtett minket.

Zárásként Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze adta elő Petőfi Csokonai című költeményét.

Az ünnepi istentisztelet a Szózat eléneklésével ért véget, majd a vendégek és jelenlévők megkoszorúzták a Petőfi-emléktáblát. A rendezvényt a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete támogatta.

(tamási)