Arany János-bicentenáriumi műfordítói drámapályázat 2017

2017. február 6., 10:00

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű műfordítás létrehozására Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.

A pályázat célja, hogy tehetséges fiatal íróknak, egyetemistáknak lehetőséget kínáljunk valamely klasszikus dráma újrafordításával vagy kortárs dráma magyarra fordításával a bemutatkozásra, pályájuk elindítására.

A világ és a nyelv folyamatos változása újabb és újabb igényt támaszt a már ismert klasszikus színpadi művek újraértelmezésére, nyelvezetének frissítésére legalább annyira, mint a kortárs drámák hazai bemutatására. Ennek megfelelően a pályázat ebben a két kategóriában kerül kiírásra.

Egy pályázó több pályaművet is beküldhet. A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli egyetemisták és fiatal írók.

Az Arany-bicentenárium évében megalakuló Arany János Társulat a legjobb pályaműveket színpadra állítja.

A pályázat két kategóriában kerül kiírása:

1. Arany János által lefordított valamelyik Arisztophanész-dráma újrafordítása

2. Kortárs idegen nyelvű dráma magyar nyelvre történő fordítása

Pályázók köre: 1977. január 1. után született egyetemisták és fiatal írók.

A pályázatra jelentkezés határideje: 2017. március 6.

A pályázati jelentkezéshez szükséges dokumentumok

1. Kitöltött pályázati adatlap 1 példányban. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról.

2. Önéletrajz – 1 példányban.

3. Eddig megjelent fordítások listája, a megjelentetés helyének feltüntetésével – 1 példányban. Ennek hiánya nem von maga után kizárást.

4. Rövid műfordítói koncepció a választott műről – 3 példányban.

A pályázat mind a két kategóriában kétfordulós

1. forduló: 2017. április 6. – A választott dráma három jelenetének műfordítása a saját koncepció alapján 3 példányban.

2. forduló: 2017. június 20. – A továbbjutott művek teljes műfordításának benyújtása 3 példányban.

A jelentkezés és a pályaművek benyújtása

A jelentkezést és a pályázatokat két formában kell benyújtani:

– nyomtatott formában az Esztrád Színház (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Műfordítói pályázat – újrafordítás”, vagy „Műfordítói pályázat – fordítás”;

– elektronikus úton csatolt fájlként az esztradpalyazat@gmail.com e-mail címre. Tárgy: Műfordítói pályázat – újrafordítás, vagy Műfordítói pályázat – fordítás.

A pályázat díjazása: Újrafordítás 1. helyezett: 500.000 Ft. Kortárs idegen nyelvű dráma magyar műfordítása 1. helyezett: 500 000 Ft

Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton a fent megadott címre kell eljuttatni Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

– nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,

– benyújtása határidőn túl történik,

– az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.

Az elbírálás határideje: A beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.

A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el.

Az értékelés szempontjai: Az újrafordítás, fordítás minősége, eredetisége.

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.