Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Könyvbemutató Beregszászban

2017. március 29., 16:46, 846. szám

A több mint negyedszázada alapított Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) összegyűjtötte, majd könyv formájában kiadta a Kárpát-medence öt régiójában – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Anyaország – összegyűjtött egyházi népénekeket. A könyvet a határon túli régiók közül elsőként Beregszászban, a római katolikus egyház Pásztor Ferenc Közösségi Házában mutatták be ünnepélyesen március 28-án, kedden, a Beregszászi KÉSZ rendezvényének keretében.

A KÉSZ társszervezeteink közreműködésével gyűjtötte össze a még fellelhető zenei anyag színe-javát. Kárpátalján ezt a munkát Bárdos István, Jakab Eleonóra és Krajnik Irén végezte.

A könyvbemutatón megjelenteket Jakab Eleonóra, a beregszászi KÉSZ elnöke, valamint Molnár János esperes-plébános köszöntötte. Molnár János elmondta: „A magyar ember, amikor igazán szívből szeretne szólni, imádkozni, akkor ezt énekben teszi meg. Ez az énekgyűjtemény olyan több évszázados énekeket tartalmaz, amelyekkel magyar őseink imádkoztak, az Istenhez fordultak, a boldogságos Szűzanyának a közbenjárását kérték. ”

A Beregszászi Szent Kereszt Plébánia Krajnik Irén vezette énekkara a bemutatott könyvben található énekeket adott elő.

Köszöntötte a megjelenteket Makláry Ákos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke (képünkön), aki az 1989-ben Csanád Béla professzor, pap, költő tanár irányításával alakult egyesületről elmondta: legfontosabb céljuk, hogy a keresztény értelmiségiek számára közösségeket teremtsenek, mert akinek nincs közössége, az gyökértelenné válik. Makláry Ákos atya elmondta, a folyton bővülő, jelenleg több mint 3000 taggal rendelkező, több mint 70 helyi csoportba tömörülő szervezet fontos törekvése, hogy szorosabbra fűzzék a különböző országokban élő keresztény magyar értelmiségi csoportok kapcsolatát.

Keresztes Dénes, a KÉSZ elnökhelyettese beszélt a könyv létrejöttéről. Elmondta, hogy a Kárpát-medencét járva megdöbbentek azon, hogy sok esetben az általuk ismert énekek Erdélyben, vagy a Felvidéken egész másként hangzanak. Elhatározták: megteremtik az anyagi forrásokat ahhoz, hogy ezeket az énekeket össze tudják gyűjteni Magyarországon és az elcsatolt régiókban.

Jakab Eleonóra azt is elmondta, hogy a kiadvány ötletét Bárdos István fogalmazta meg elsőként egy anyaországi konferencián. A gyűjtemény katolikus és protestáns énekeket egyaránt tartalmaz. A kárpátaljai énekeket Krajnik Irén kottázta le. A beregszászi KÉSZ-elnök röviden bemutatta a két éve alakult beregszászi csoport tevékenységét, terveit.

A könyvbemutató végén élményszámba menő egyházzene-történeti előadást tartott Popovics Béla tanár úr.

A könyvbemutatón megjelent sok érdeklődő között a szervezők külön köszöntötték még Faragó László beregszászi magyar konzult, Füzesi Magda költőt, Szabó Viktor beregszászi és Marosi István nagybégányi görögkatolikus parochusokat.

dózsa