Ez nem csupán presztízskérdés

2017. április 12., 18:01, 848. szám

A napokban több pedagógus jelezte szerkesztőségünknek, hogy az Ungvári járás tanintézményeiben drasztikusan csökkentették a tanítók ún. presztízspótlékát.

Tájékoztatóul: Ukrajna Miniszteri Kabinetje 2011. március 23-án kelt 373. számú határozata értelmében a tanintézmények pedagógusai számára az alapbér 20 százalékának megfelelő ún. presztízspótlékot állapítottak meg. 2014. március 25-én a 88. számú határozattal módosították azt, mely szerint a tanintézmény vezetője maximum az alapbér 20%-nak megfelelő összegben állapíthatja meg a béralap határértékén belül.

Az ügy tisztázása érdekében Marianna Mihajlisinához, az Ungvári Járási Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sportosztálya vezetőjéhez fordultunk, aki elmondta:

– Ez ideiglenes intézkedés, nem állandó, április 1-jétől augusztus 31-éig tart. Szeptember 1-én újra megvizsgáljuk, és minden egyes tanárnak a 20%-on belül lesz megállapítva a pótlék. A jogi kereteknek megfelelve járunk el, a törvény egyetlen betűjét sem sértjük meg. A 2011-es évi határozat konkrétan 20%-t írt elő, ezt 2014-ben megváltoztatták. A Miniszteri Kabinet határozata úgy hangzik, az alapbér 20%-ának megfelelő határértékben, de a béralap keretén belül. Még akkor megtehettük volna, hogy csökkentjük, de amíg a pénzügyi helyzet lehetővé tette, addig nem léptünk. Most csökkent a béralap, ennek megfelelően kénytelenek voltunk csökkenteni a pótlékot. Ez normális jelenség, nemrég továbbképzésen voltam, a kollégáim mesélték, hogy akár 1%-ot is lehet fizetni, ha nincs elég pénz. A megyében már elfelejtették a 20%-ot.

Ezt cáfolni látszik az az információ, amit Tóth Győzőtől, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sportosztálya vezetőhelyettesétől kaptunk, ugyanis a Beregszászi járásban zökkenőmentesen folyósítják a pedagógusoknak az említett pótlékot, mégpedig 20%-ot.

Kántor József, az Ungvári Járási Tanács oktatási, művelődési, ifjúsági és sport kérdéseivel foglalkozó állandó bizottságának elnöke, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója megkeresésünkre elmondta:

– Április 4-én a járás valamennyi tanintézménye megkapta az oktatási osztály rendeletét, mellyel meg kellett ismertetni a kollektívát. Nem a belegyezésüket kérték, ahogyan ez egyes helyeken elhangzott. Ennek értelmében április 3-tól augusztus 31-ig a korábbi 20%-os ún. presztízspótlék helyett 2%-ot fizetnek. A lépést pénzhiánnyal indokolták. A pedagógusok bérét a Kijev által kiutalt központi szubvencióból fedezik. A tanügy kiszámolta, hogy a pedagógusok bérének, szabadságpénzének és egészségügyi támogatásának kifizetésére nem áll rendelkezésre a megfelelő összeg, amennyiben tartozást halmoznának fel, akkor az járási programok befagyasztását eredményezné. Ezt megelőzve, ideiglenesen 18%-kal csökkentették az említett pótlékot.

Április 6-án a KMKSZ-frakció nevében a járási tanács elnöksége elé vittük a kérdést. Felhívtam az illetékesek figyelmét arra, hogy ez nem csupán anyagi kiesést jelent, hanem meggyorsíthatja az amúgy is aktív káderelvándorlást a járás iskoláiból. A fiatalság, látva ezt a bizonytalanságot, más munkalehetőség után néz, és az új tanévben nem lesz kinek tanítani a gyerekeket. Úgyszintén felvetettem egy járási program szükségességét, amely lehetővé tenné, hogy járási forrásokból pótolhassák a pénzhiányt. Ez azért is fontos lenne, hogy a tantestületek felé jelezzék, gondolnak rájuk. Anatolij Szinisin, az Ungvári Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke ígéretet tett, hogy a közeljövőben újravizsgálják ezt a kérdést, és megpróbálják mihamarabb orvosolni a problémát.

A Munkatörvénykönyv és a szakszervezetről szóló törvény értelmében a munkaszerződés és a dolgozók munkabérezésének változtatása kizárólag a szakszervezeti bizottság előzetes belegyezésével megengedett. Az új bérezési feltételekről vagy azok romlásáról a vezető köteles az intézkedést megelőzően 2 hónappal korábban tájékoztatni a dolgozót. Mivel Olga Hodanicsot, a pedagógusok járási szakszervezeti bizottságának elnökét nem sikerült lapzárta előtt elérni, Tetyana Povhanicsot, a pedagógusok megyei érdekvédelmi szervezetének elnökét kérdeztük. Elmondta, ismerik a problémát, az alapszervezetek elnökei fordultak hozzájuk, hétfőn gyakorlati segítséget, segédanyagokat adtak nekik és dolgoznak az okmányokkal.

Nos, reméljük, közös összefogással mihamarabb sikerül megoldani a szülőföldön maradás szempontjából is fontos és nem csupán presztízskérdést.

Rehó Viktória