Az ajándék ingatlan adóterhei rokkantak esetében

2017. április 22., 13:12, 849. szám

„Szeretném rokkant fiamnak ajándékozni városi lakásomat. Kell adóznia a II. kategóriás rokkantnak az ajándékba kapott ingatlanért?”

– A miniszteri kabinet 1993. január 21-i dekrétuma Az állami illetékekről értelmében a tulajdon elidegenítéséről kötött szerződések – ezek közé tartozik az ajándékozási szerződés is – közjegyzői hitelesítéséért le kell róni az állami illetéket. Ajándékozás esetén az illeték mértéke a szerződés összegének (esetünkben a lakás értékének) 1 százaléka, ugyanakkor nem lehet kevesebb, mint az adózatlan minimális jövedelem összege (17 hrivnya). Az illetéket a szerződés kedvezményezettjének, vagyis a megajándékozott félnek kell kifizetnie. A dekrétum 4. cikkelye ugyanakkor mások mellett az I. és II. rokkantsági kategóriába tartozó személyeket is felmenti az illeték megfizetése alól.

Ukrajna Adótörvénykönyvének 174. cikkelye értelmében ingatlan ajándékozásakor vagy öröklésekor az első és második rokonsági fokú hozzátartozók (szülők, gyerekek, házastársak, testvérek, nagyszülők, unokák), az I. kategóriás rokkantak, az árva, vagy szülői gondoskodástól megfosztott, valamint a rokkant gyerekek mentesülnek az adó megfizetése alól, pontosabban az adókulcs esetükben 0%. Minden egyéb esetben az adó mértéke 2017-ben az ajándék ingatlan értékének 5%-a.

hk