A parlament mentesítette a rendőrséget a hadkötelezettség alól kibújók felkutatásának feladata alól

2017. május 19., 11:08

Ukrajna Legfelső Tanácsa május 18-i ülésén módosította A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról törvénynek a végrehajtó hatalom, a vállalati és szervezeti vezetők, valamint a nemzeti rendőrség kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseit – jelentette az Ukrajinszka Pravda. A módosító indítványra 237 honatya szavazott igennel.

A törvényalkotóknak eredetileg az volt a szándékuk, hogy a sor- és hadköteles személyeknek a hadkiegészítő parancsnokságokra való eljuttatását az őket foglalkoztató vállalatok és szervezetek vezetőinek kötelezettségévé tegyék. A törvénytervezetnek a szakbizottság által szerkesztett változatában még szerepelt egyebek mellett az a kitétel, mely kötelezte volna a helyhatósági szerveket, vállalatokat és szervezeteket, hogy értesítsék a sor- és hadköteleseket, amennyiben meg kell jelenniük a hadkiegészítő parancsnokságon, illetve feladatukká tette volna azt is, hogy biztosítsák az érintettek időben való megjelenését az idézésre.

Azonban ez és néhány további módosítás kérdéseket vetett fel a képviselők részéről. Végül, meglehetősen hosszas és indulatos vita után a honatyák Roman Pasztuhnak a szóban forgó 38. cikkelyt érintő módosításával szavazták meg a tervezetet.

A módosítás révén a 38. cikkelyből kikerült szinte minden, a sor- és hadköteleseknek a helyhatósági szervek, illetve az őket foglalkoztató vállalatok és szervezetek általi kiértesítésének rendjére vonatkozó rendelkezés. Törölték egyebek mellett a cikkely 3. pontját is, amely a nemzeti rendőrség kötelezettségeire vonatkozott, s többek között feladatául szabta, hogy a hadkiegészítő parancsnokság vagy a hadkötelesek nyilvántartását vezető helyi önkormányzat megkeresésére felkutassa, előállítsa, s eljuttassa a hadkiegészítő parancsnokságokra a hadkötelezettség alól kibújó polgárokat.

A cikkely végleges szövege így csupán annyit ír elő, hogy a helyi önkormányzatok, a vállalatok és szervezetek vezetői a hadkiegészítő parancsnokság felszólítására kötelesek tájékoztatni a sor- és hadkötelezetteket beidézésükről a hadkiegészítő parancsnokságra, a polgárok pedig kötelesek időben megjelenni az idézésre. Ily módon a jövőben egyedül a polgárt terheli majd felelősség azért, hogy időben megjelenjen a hadkiegészítő parancsnokságon – tette hozzá Roman Pasztuh.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)