Vasárnapi üzenet: 2017. szeptember 17.

2017. szeptember 17., 11:25 , 870. szám

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét ki­árassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek és bőségben éljetek” (2Kor 9,8)

Az Ige önmagáért beszél. Funkciója: kapaszkodó. Akkor kell kapaszkodni, amikor valami bizonytalanság van. Ezt az Igét tanuljuk meg, mert fontos kapaszkodó lesz a továbbiakban is az életünkben, amikor kétségben vagyunk. Legyenek ilyen kapaszkodó Igék, melyeket makacsul ismételgessünk magunkban, még a logika és a külső körülmények ellenére is. Ezeknek a „kapaszkodó Igéknek” a közös pontja, hogy kizárólag az Isten mindenhatóságára és kegyelmére hivatkoznak. Ezek az Igék az embert mindig döntés elé állítják: kinek hiszünk? A magunk változó állapotának, vagy az Isten ígéretének?

Isten hatalma másként működik, mint az emberi logika. Pl. az adakozásnál: ha adunk is, annál többünk lesz. Erre a logikára építsünk. Tehát nem kell félnünk adni, mert akkor Isten gazdag kegyelmét mozgósítjuk magunk felé. Isten minden emberi és világi helyzettel szemben is képes cselekedni. A mi kétségbeejtő állapotunk Isten számára lehetőség még inkább megmutatni az Ő hatalmát. Pl.: többen mondták el, hogy amikor a legelesettebbek voltak, akkor látták meg Isten munkálkodását a legjobban. Pál mondja: „amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős”. Az egyik nő elveszítette fiatalon az apját, aztán a férjét és a beteg anyja, a háztartás és az apai nagyapa is a nyakába szakadt. Ez alatt a súlyosbodó teher alatt egyre inkább kezdett Istenhez könyörögni. Először lázadva, majd egyre inkább Istennek kiszolgáltatva magát. Aztán úgy számolt be erről az Istenhez való fordulásáról, hogy ez a számára erő feletti erő megtapasztalását jelentette. Kedves Testvérem! Isten a te kis erődhöz akarja a maga Mindenható erejét tenni. Csak így tudod te is kibírni a feladataidat, és a nem emberi teljesítményeden keresztül tudja Isten leginkább megdicsőíteni Önmagát. Konkretizálódhat a mi életünkben Isten hatalma. Nemcsak általánosságokban mutatkozik meg Isten mindenhatósága (teremtés, történelem, nagy események), hanem a mi kis életünkben is célzatosan. Isten hatalmának egy darabja miránk is vonatkozik. Amely pont elég arra, hogy rendbe és teljességbe hozza az életedet – a házasságodat, a megkötözöttséged miatti széttört önbecsülésedet, az elrontott munkahelyi döntésedet stb.

Radvánszky Ferenc
református lelkész, Mezőkaszony, Bótrágy