Szent Margit-program – támogatókat keresünk!

2017. október 21., 16:41 , 875. szám

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) a 2017/2018-as tanévre is meghirdette a nehéz anyagi körülményekkel küszködő, tehetséges diákok támogatását céljául kitűző Szent Margit-programot, amelyhez támogatókat keres.

A támogatás módja:

A programban mecénásként bárki részt vehet, aki vállalja, hogy egy tanéven keresztül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket. A pályázati kérelmek alapján, a gyermekek közösségi aktivitása, tanulmányi eredményei, szociális és anyagi körülményeinek figyelembe vételével a GISZ egy adatbázist készített a gyermekek legfontosabb adataival. Ehhez az adatbázishoz kizárólag a mecénás férhet hozzá. Az adatbázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, kit szeretne támogatni.

A támogatás összegét a GISZ helyi megbízottjai személyesen juttatják el a gyermekhez, ezzel egy időben pedig átveszik az általa a támogatóhoz írt levelet, melyben beszámol róla, mire fordították a korábban kapott összeget. Ezt a levelet a GISZ továbbítja a mecénásnak.

A támogatónak a program kezdetén egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell aláírnia, melyben vállalja annak felelősségét, hogy 10 hónapon keresztül biztosítja a támogatás összegét.

Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com, illetve a +380 96 4434906-is telefonszámon lehet jelentkezni.