Az átiratkozásról nappaliról levelező tagozatos képzésre

2017. október 22., 12:10 , 875. szám

„Felvettek az egyetemre, nappali tagozatra, de a szemeszter megkezdése után nem sokkal sikerült munkát találnom. Jogomban áll máris átiratkozni levelező tagozatra?”

– Az olyan esetekben, amikor a diák jelzi a képzési forma megváltoztatására vonatkozó szándékát, A felsőoktatásról törvény rendelkezései a mérvadóak. A 4. cikkely 1. pontja egyértelműen kimondja, hogy Ukrajna polgárai szabadon megválaszthatják a felsőoktatási képzés formáját, a felsőoktatási intézményt, a képzési irányt és a szakot.

Ugyanezen törvénynek a felsőoktatási intézményekben tanulók jogait szabályozó 62. cikkelye megerősíti, hogy a hallgatók jogosultak megválasztani a képzés formáját.

A váltást szabályozó minisztériumi rendelet (Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затверджено Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96р.) 2. pontja kimondja, hogy a diák átirányítása az oktatási intézményen belül az egyik képzési formáról a másikra – esetünkben nappali tagozatos képzésről levelező tagozatosra – a rektor (igazgató) hatásköre.

Az átirányítás idejéről ugyanezen szabályzat 3. pontjában a következőket olvashatjuk: „A diákok átirányítása, valamint a felsőoktatási intézményekből kizárt személyek hallgatói jogviszonyának helyreállítása rendszerint a nyári vagy a téli szünidő idején történik.” Esetünkben a kulcsszó a „rendszerint”, amely egyfelől elárulja, a központi rendelkezések nem zárják ki kategorikusan, hogy egy adott intézmény bármilyen más időpontban is teljesítse a hallgatónak a képzési forma megváltoztatására vonatkozó kérését, másfelől látható, hogy a kérés teljesítése nem tartozik az intézményvezető (rektor, igazgató) kötelezettségei közé, tehát belátása szerint cselekedhet.

Elképzelhető, hogy az egyetem egy belső dokumentumban (alapszabály, rendelet) külön is szabályozza a kérdést, netalán az idézett minisztériumi rendelettől eltérő, esetleg kevéssé megengedő módon. Ilyenkor a hallgató hivatkozhat arra, hogy az intézmény belső szabályai nem mondhatnak ellent a magasabb szintű minisztériumi rendeletnek. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a végső döntést az ügyben az egyetem rektora belátása szerint fogja meghozni.

hk