Házépítés mezőgazdasági rendeltetésű földterületen?

2017. október 28., 11:23 , 876. szám

„A falunkban gyakorlatilag lehetetlen építési telekhez jutni. Nagyapámnak ugyanakkor van egy jó fekvésű földrészlege a falu szélén, amelyet szívesen nekem adna, hogy feleségemmel felépíthessük családi házunkat. A tanácsnál viszont azt mondták, hogy mezőgazdasági rendeltetésű földterületen nem építkezhetünk. Mit mondanak erről a jogszabályok? Mit tehetünk?”

– A Földtörvénykönyv 20. cikkelye értelmében a földrészlegek rendeltetés szerinti besorolásáról az államhatalmi szervek, illetve a helyi önkormányzatok dönthetnek hatáskörüknek megfelelően.

A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket tulajdonosai vagy használói kizárólag az adott rendeltetésű területek felhasználására vonatkozó előírások betartásával használhatják a földet, melyekről a Földtörvénykönyv 31., és 33–37. cikkelyei rendelkeznek.

Ezenkívül a 21. cikkely értelmében a földrészlegek rendeltetésének megállapítására és módosítására vonatkozó törvényi szabályozás megsértése alapul szolgálhat ahhoz, hogy

a) érvénytelenítsék az államhatalmi és helyhatósági szerveknek az adott földterület polgároknak vagy jogi személyeknek való átadásáról hozott határozatait;

b) érvénytelennek nyilvánítsák a földrészlegekkel kapcsolatos megállapodásokat;

c) elutasítsák a földrészlegek állami nyilvántartásba vételét, vagy érvénytelenítsék a nyilvántartásba vételt;

d) felelősségre vonják a földrészlegek rendeltetésének megállapítására és rendeltetésük megváltoztatására vonatkozó szabályokat megsértő polgárokat és jogi személyeket.

Mindebből levonható a következtetés, hogy a földrészlegek nem rendeltetés szerinti felhasználása törvénysértésnek minősül, amely felelősségre vonással jár, vagyis nem javasolható, hogy a mezőgazdasági rendeltetésű földterületen önkényesen házépítésbe kezdjen.

A földterületek rendeltetésének megváltoztatása a területrendezési tervek alapján lehetséges. Az állami vagy önkormányzati tulajdonú földrészlegek rendeltetésének megváltoztatásáról azok a közigazgatási vagy helyi önkormányzati szervek határoznak, amelyek az adott terület rendezési tervének elfogadásáról, s ezen belül egyes földterületek tulajdonba vagy használatba adásáról döntenek a Földtörvénykönyv 122. cikkelye által megállapított hatáskörüknek megfelelően.

A magántulajdonban lévő földek rendeltetés szerinti besorolásának megváltoztatását a tulajdonosaik kezdeményezhetik. Tehát amennyiben nagyapja a szóban forgó földrészleg tulajdonosa, jogában áll kezdeményezni az adott földrészleg rendeltetésének megváltoztatását. A földrészleg rendeltetésének módosításához a tulajdonosnak új területrendezési tervet kell kidolgoztatnia. Fontos tudni, hogy a dokumentáció elkészíttetéséhez nem szükségeltetik a területileg illetékes önkormányzat vagy járási adminisztráció hozzájárulása.

Amennyiben a földrészleg a településhatárokon belül fekszik, a rendeltetés módosításának engedélyezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ha a föld a településhatáron kívül terül el, a helyileg illetékes járási állami adminisztráció az illetékes.

A rendeltetés megváltoztatásáról az önkormányzat vagy a járási állami adminisztráció a hatályos jogszabályok és normatív dokumentumok, többek között (amennyiben létezik ilyen) az elfogadott települési vagy járási területrendezési terv alapján dönt. Az elutasító határozatot a hatóságnak tételesen, a döntés alapjául szolgáló jogszabályok és egyéb dokumentumok tételes megjelölésével kell indokolnia. Az elutasító határozatot a földrészleg tulajdonosának jogában áll megfellebbezni a bíróságon.

hk