Mi nem minősül közös házastársi tulajdonnak?

2017. november 4., 10:47 , 877. szám

„Kérem, írja meg, mit nem tekint a törvény közös házastársi tulajdonnak.”

– A Családi törvénykönyv (Cstk.) 60. cikkelyének 1. pontja értelmében a házastársak által a házasság ideje alatt szerzett vagyon a férj és a feleség közös osztatlan tulajdonát képezi, még akkor is, ha egyikük objektív okokból (például tanulás, a háztartás vezetése, gyermeknevelés, betegség) nem rendelkezett saját jövedelemmel. Ugyanezen cikkely 2. pontja rögzíti, hogy a közös osztatlan tulajdon a házasság ideje alatt szerzett minden tárgyra kiterjed a személyes használati tárgyak kivételével.

A Cstk. 57. cikkelye értelmében kivételt képez a fenti általános szabály alól, vagyis a férj vagy a feleség személyes tulajdonát képezi egyebek mellett

– a házasságot megelőzően szerzett tulajdon;

– a házasság alatt, de ajándékozási szerződés vagy öröklés útján szerzett tulajdon;

– az olyan tulajdon, amelyre a házastársak egyike a személyes tulajdonát képező pénzen tett szert;

– a privatizáció útján szerzett lakóingatlan vagy földrészleg;

– a személyes használati tárgyak, köztük az ékszerek – abban az esetben is, ha azok a házastársak közösen szerzett pénzén lettek megvásárolva;

– az egyéni érdemekért kapott prémiumok, juttatások;

– az elszenvedett veszteségek, károk utáni pénzbeli kárpótlás;

– a személyes (nem közös) forrásból kötött biztosítások utáni kifizetések stb.

Megjegyzendő, hogy amennyiben a házastársak közös tulajdonát képező vagyontárgy megszerzéséhez, értékének fenntartásához vagy növeléséhez egyikük személyes tulajdonát képező forrást is felhasználtak, az a hozzájárulás arányában az adott házastárs személyes tulajdonává válik.

hk