Pályázat: Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban

2017. november 5., 17:41, 877. szám

Pályázat Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban címmel egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben:

1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.

2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.

3. Az európai egységes piac jelentősége.

4. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vita.

5. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra.

6. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság).

7. A visegrádi négyek és a regionális együttműködés jelentősége.

8. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.

9. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza.

A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail-címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:

Dr. Bárány Tibor

törvényhozási főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

A pályázat beküldésének határideje: 2017. december 15. (péntek)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségét figyelembe véve – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:

I. helyezett – 400 000 Ft,

II. helyezett – 300 000 Ft,

III. helyezett – 200 000 Ft,

valamint két különdíj, egyenként 150 000 Ft.

(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2018 folyamán kétnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2018 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.