Isten, tisztaság és hűség

2017. november 8., 11:22 , 878. szám

A 150 fős beregardói római katolikus közösség a XVIII. század óta a szőlőhegy alján, a község temetőjében felépített kápolnában dicsőíti Istent. November 5-én, a kápolna védőszentjének, Szent Imrének a napján templombúcsút tartott a közösség.

A ma közigazgatásilag Beregszászhoz tartozó Beregardót először „Ordov”-ként egy 1333-as egyházi tizedjegyzékben említi írott forrás. A XIV. századi temploma a falu lakosságának többségével együtt a reformáció idején reformátussá lett. A szőlőhegy aljában, a községi temetőben álló kápolnát Horváth Imréné 1776-ban építtette és azt a szentté avatott Imre herceg emlékére szentelték fel. Azóta ott a római katolikus hívek Szent Imre napján minden esztendőben megemlékezést tartanak.

Molnár János római katolikus esperes-plébános Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje kapcsán elmondta: „Úgy ragyog a magyar szentek égboltján, mint fényes csillag, és reménységről szól népünk, nemzetünk számára. Ebben az időben különösen is fontos őt ünnepelni, reá tekinteni, erőt meríteni az ő példájából, életéből.”

Az ünnepi szentmisét Mankovics Sándor nagybégányi plébános celebrálta, aki szentbeszédében a kápolna védőszentje, Szent Imre herceg életművét felelevenítve rámutatott, hogy bár nagyon korán, 24 éves korában távozott a földi világból, az egyház mégis szentjének tekinti. Szent István királyunk és Boldog Gizella fia, Szent Gellért püspök tanítványa, aki imádságos lelkülettel, tiszta életet élt, Istennek szentelte fiatal életét. „Szent István királyunk utódjának szánta fiát, akit azonban elpusztított egy vadkan. Hogyan lehetséges ez? – tehetjük fel a kérdést: Istennek szentelte életét, imádságos lelkületű volt, mégis 24 évesen a Mindenható elszólította ebből a világból. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Mégis láthatjuk, hogy az események a magyar nemzet, a magyar nép számára azt mutatják, hogy Isten akarata teljesül annak az életében, aki isten­félelemmel, az ő akarata szerint él. A magyarság egy égi közbenjárót nyert akkor, amikor Isten Szent Imrét a Mennybe fölvette.”

Molnár János esperes-plébános tudósítónknak elmondta: „Beregardóban egy egészen kicsi, 150 lelkes közösségünk van. Ebben a kis kápolnában folynak a szentmiséink, alkalmaink és minden más ünnepségünk. Isten kegyelméből megadatott az az ajándék, hogy idén elkezdhettük az új templom alapjainak lerakását. Ha Isten megsegít, akkor egy év múlva már új templomban dicsőítheti a közösség az Istent itt, Beregardóban.”

Badó Zsolt