Az eltartó elvesztése után járó nyugdíjról

2017. december 3., 10:38 , 881. szám

„Amíg férjem élt, a szép nyugdíjából, a segélyből, amit még emellett kapott és a szubvencióból gond nélkül tudtuk fizetni a gáz, a víz, az áram meg a szemétszállítás díját. Most, hogy egyedül maradtam, utánaszámoltam, és kiderült, hogy szinte semmi nem marad a nyugdíjamból, mire befizetek minden számlát, pedig kapok szubvenciót. Úgy hallottam, kérhetem a nyugdíjosztályon, hogy az enyém helyett a megboldogult férjem nyugdíját kapjam ezentúl, amely lényegesen magasabb volt az enyémnél. Igaz ez?”

– Ukrajna törvénye Az általánosan kötelező állami nyugdíjbiztosításról 36. cikkelyének 1. pontja értelmében az eltartó elvesztése után járó nyugdíj azokat a munkaképtelen családtagokat illeti meg, akiket haláláig az elhunyt tartott el. Ugyanezen cikkely 2. pontja megállapítja, hogy az elhunyt nyugdíjas házastársa szintén munkaképtelen családtagnak tekintendő.

A 36. cikkely 3. pontjának 2) alpontja szerint azok a családtagok, akik számára az elhunyt támogatása állandó és fő megélhetési forrás volt, de akik maguk is részesülnek nyugdíjban, jogosultak a saját nyugdíjuk helyett az eltartó elvesztése után járó nyugdíjat választani.

A 37. cikkely 1. pontja az eltartó elvesztése után járó nyugdíj mértékét egy munkaképtelen családtag esetében az elhunyt öregségi nyugdíjának 50%-ában határozza meg.

Az ön esetében tehát csak abban az esetben éri meg kérni a sajátja helyett az eltartó elvesztése után járó nyugdíj megítélését, ha jelenlegi nyugdíja kisebb, mint az elhunyt férje nyugdíjának a fele. Ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy a Nyugdíjalapnál kizárólag az öregségi nyugdíj összegét veszik figyelembe az eltartó elvesztése után járó nyugdíj összegének megállapításakor, tehát a férje által kapott esetleges további juttatásokat nem.

A kommunális szolgáltatások törlesztésére igényelhető szubvenció és az egyéb szociális juttatások kérdése nagyban függ az adott családi ház alapterületétől, az ott lakók számától és jövedelmeiktől, illetve az általuk igényelhető szociális támogatások jellegétől is, ezért érdemes felkeresni tájékozódás végett a helyileg illetékes szociális osztályt.

hk