Így írok én pályázat

2017. december 16., 12:11

Az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ irodalmi pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára a magyar kultúra napja alkalmából.

A pályázat témája kötetlen. Kategóriák: vers, mese, monda, rövid elbeszélés. A pályaművek beadási határideje: 2018. január 10.

A pályaműveket az alábbi címekre várják: elektronikusan az igyirokenerd@gmail.com e-mail-címre vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

Formai követelmények: maximális terjedelme 10 000 karakter, 2 cm margók, 1 sorköz.

A pályaműveken kérik feltüntetni az alkotó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail-címét, az életkorát és a tanintézet nevét, ahol tanul. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2018. január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor a Szepes Gyula Művelődési Központban.

További információ kérhető Varga Katalintól az alábbi telefonszámon: 06/23/365 490 -112-es mellék.

(szepesmk.hu/VV)