Hogyan lehet lemondani az ukrán állampolgárságról?

2017. december 17., 12:43 , 883. szám

„Más ország állampolgára lettem. Szeretnék megválni ukrán állampolgárságomtól, de nem tudom, mit kell tennem. Kérem, adjon tanácsot.”

– Az ukrán állampolgárság megszüntetése általában hosszadalmas és nem a legegyszerűbb procedúra, éppen ezért sokan nem is vállalkoznak rá, hacsak nem feltétlenül szükséges. Igaza van azonban annak, aki mégis belevág, mivel sohasem tudhatjuk, mikor kerülünk ismét jogviszonyba az ukrán állammal, akkor pedig jobb, ha ezt rendezett körülmények között tesszük. Az állampolgárság hivatalos megszüntetése a polgár kérelme nyomán ugyanis azt jelenti, hogy Ukrajnának semmilyen követelése nincs egykori polgárával szemben, s a volt polgárt sem terhelik kötelezettségek az állammal szemben.

Az Ukrajna állampolgárságáról törvény 18. cikkelye értelmében az a személy mondhat le ukrán állampolgárságáról, aki állandó lakhellyel rendelkezik külföldön és kezdeményezi az állampolgárságról való lemondást. Szükség van a folyamat megindításához arra is, hogy az adott személy megszerezze egy másik ország állampolgárságát, vagy hivatalos dokumentummal igazolni tudja, hogy megszerzi egy másik ország állampolgárságát, amennyiben megválik az ukrántól. Ugyanakkor tilos az ukrán állampolgárság megszüntetése, ha Ukrajnában a kérvényezőt bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg, vagy jogerős, végrehajtandó bírósági ítélet született ellene. Ugyanezen cikkely értelmében az ukrán állampolgárság megszűnésének időpontja megegyezik az állampolgárságot megszüntető ukrán elnöki rendelet kiadásának dátumával.

Addig a bizonyos elnöki rendeletig azonban hosszú és nehéz út vezet, amelyet rovatunkban hely hiányában nincs lehetőség részletesen ismertetni. Ezért csak vázlatosan essék most szó néhány alapvető tudnivalóról. Ukrajnában az állampolgársággal összefüggő ügyek intézése az Állami Migrációs Szolgálat hatáskörébe tartozik. A legtöbben ugyanakkor az­után kezdeményezik az állampolgárságról való lemondást, hogy külföldre távoztak. Az új hazájuk ukrán külképviseletén azonban csak abban az esetben fognak foglalkozni kérelmükkel, ha előzőleg

1. Ukrajnában az Állami Migrációs Szolgálattól megszerezték a kivándorlási engedélyt, az engedélyt igazoló pecsétet beütötték az útlevelükbe, személyi igazolványukat pedig megsemmisítésre leadták a hivatalnak; majd ezt követően

2. ukrán konzuli nyilvántartásba vétették magukat abban az országban, ahol élni kívánnak.

Az állampolgárságról való lemondás akár egy évet, vagy még több időt is igénybe vehet, miután a tulajdonképpeni ügyintézés Ukrajnában zajlik, s a követségek-konzulátusok ilyen esetekben csak a közvetítő szerepét töltik be. Ezért is alapvető fontosságú a lemondási kérvényben, illetve a csatolt okmányokban szereplő adatok pontossága, az űrlapok helyes kitöltése. A legtöbb gond a személy- és településnevek helyesírásával szokott lenni, mindenekelőtt az orosz, az ukrán, illetve az adott ország helyesírása közötti eltérések miatt.

Sokszor egy-egy ilyen hiba vagy pontatlanság esetén újraindul az egész eljárás, ami nemcsak sok időbe, hanem pénzbe is kerül, hiszen az ügyintézésért befizetett konzuli illetéket általában nem fizetik vissza, s a dokumentumok egy részét is újra el kell készíttetni, le kell fordíttatni és hitelesíttetni szükséges, ami szintén nem ingyenes. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy még az európai országok jog- és eljárásrendje is különböző.

A felsorolt buktatók miatt azt tanácsolom, hogy keressen olyan hozzáértő jogászt vagy ügyvédet új hazájában, aki jártas a hasonló ügyek intézésében. Ugyanakkor ne sajnálja a fáradságot, és személyesen is ellenőrizze az ügyvédje által előkészített dokumentumokban szereplő adatokat!

A sors fintora, hogy Ukrajnában lényegesen egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb elveszíteni az állampolgárságot hatósági eljárás keretében (például egy másik ország állampolgárságának megszerzése miatt), mint lemondani róla.

hk