Egyre növekszik az érdeklődés a magyar nyelv iránt

Tizenháromezer kárpátaljai ukrán tanult eddig magyarul

2017. december 24., 13:36 , 885. szám

Negyedik alkalommal indított a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központja Magyar mint idegen nyelv tanfolyamot 2017 áprilisában. A 4169 jelentkezőből ezúttal 2503-an tudták teljesíteni az írásbeli és szóbeli vizsgákat, közülük 810-en vehették át okleveleiket a főiskola aulájában december 20-án. Többen nem fértek volna be az óriási terembe, így a többieknek tanáraik adták át szűkebb körben az oklevelet.

Dr. Grezsa István, a nyelvtanfolyamok lebonyolítását anyagilag támogató kormánybiztos ünnepi beszédében elmondta, folytatni fogják a magyar nyelvtanfolyamokat, ha a jövő évi választásokon minden úgy alakul, ahogy szeretnék. A 2016-tól zajló nyelvtanfolyamokra csak azért nem iratkozhattak be az eddigi 13 ezer ukrán anyanyelvűnél többen, mert nincs elegendő magyarnyelv-tanáruk, akik oktatni tudnák a nagyszámú érdeklődőt. A folyamatosan növekvő érdeklődés miatt jövőre szeretnének magyarországi nyugdíjas nyelvtanárokat is bevonni a programba. Miután a korábbi turnusok jelentkezésekor azt tapasztalták, hogy napokra lefagyott a főiskola telefonrendszere, mert annyian érdeklődtek a lehetőségekről, és a postások is nehezményezték, hogy például áprilisban több mint négyezer jelentkezési lapot tartalmazó levelet kellett kézbesíteniük a főiskolára, úgy határoztak, hogy a januárban meghirdetésre kerülő tanfolyamokra a jelentkezéseket online, interneten keresztül fogják fogadni. A kormánybiztos hozzáfűzte: „Számunkra megtiszteltetés, ha itt, Kárpátalján vegyes házasságokból, vagy vegytisztán ukrán és ruszin családokból származók úgy döntenek, hogy megtanulják, visszatanulják a magyarok nyelvét. Ez kitüntetés abból a szempontból, hogy érdeklődés mutatkozik a magyar nyelven keresztül a magyarság és Magyarország iránt. Reméljük, hogy ez a nyelvtanulás egyúttal a megértést is szolgálja magyarok és nem magyarok között.”

A magyar nyelvtanfolyamot sikeresen befejezőket köszöntötte dr. Loppert Balázs ungvári és Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul. Majd Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke ukrán nyelven szólt a jelenlévőkhöz, akik vették a fáradságot, hogy felnőttként megtanulják a magyar nyelvet. Elmondta, hogy ő is felnőttként tanulta meg az ukránt, és az neki sem ment könnyen, de sokat gazdagodott azáltal, hogy a nyelven keresztül megismerhetett egy másik kultúrát. Ezt nyilván megtapasztalhatják majd azok az ukránok is, akik megtanulnak magyarul.

Váradi Natália, a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője elmondta: „2017 áprilisában hirdettük meg a Magyar mint idegen nyelv tanfolyamokat Kárpátalja-szerte. Egy hónap leforgása alatt 4169 fő nyújtotta be jelentkezését, akikből 239 csoportot alakítottak ki megyénk 12 járásában. Ezúttal 83 olyan csoport is volt, amelynek tagjai már a korábbi turnusokat elvégezték, ők már A2 szinten tanulták a magyar nyelvet. 156 új csoportban pedig A1-es szinten, kezdőként ismerkedtek nyelvünkkel. Reméljük, januártól már B1-es szintű csoportokat is tudunk indítani. Csoportonként 120 órában zajlottak a foglalkozások, a szóbeli és írásbeli vizsgákra december közepén került sor, amelyeken 2503 fő teljesített sikeresen. Így a mai napon őket illeti meg a tanúsítvány.” Váradi Natália elmondta, hogy 104 nyelvtanár dolgozott a hallgatókkal, akiknek megköszönte a helytállásukat.

Badó Zsolt