A családon belüli erőszakról

2018. január 27., 10:24 , 888. szám

„A barátnőmet rendszeresen bántalmazza a férje. Nemrég azt mondta, legszívesebben megszökne otthonról. Miben segíthetek neki? Mit lehet ilyenkor tenni?”

– Mindenekelőtt tudassa a barátnőjével, hogy a családon belüli erőszakot – különösen a fizikai erőszakot, amely pokollá teszi az ő vagy a gyermekei életét – akár veszélyes is lehet a végtelenségig tűrni. Ha az áldozat úgy látja, hogy el kell hagynia az otthonát, készüljön fel erre a nem egyszerű lépésre. Lehetőség szerint előre készítse össze a legszükségesebb holmikat, gyógyszereket, a személyes okmányait, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják tulajdonjogát a lakáshoz, a személygépkocsihoz stb. Ha a gyermekeit is magával akarja vinni, számukra is elő kell készítenie minden szükségeset.

Érdemes előzetesen több olyan helyet is kijelölni, ahol elrejtőzhet, ha menekülnie kell otthonról. Jegyezze fel a címüket, valamint azoknak az embereknek a telefonszámait is, akikben megbízhat, ha erőszak fenyegeti. Ha ismer olyan civil szervezetet, amely segítséget nyújthat hasonló helyzetben, annak az elérhetőségeit is szerezze meg és jegyezze fel.

Amikor valaki elszánja magát arra, hogy elhagyja a családi otthont és megszakítja kapcsolatát a házastársával, érdemes előre végiggondolni, milyen jogi megoldások lehetségesek az olyan fontos kérdések rendezésére, mint például a válás, a közös családi tulajdon megosztása, a gyerekek elhelyezése, a tartásdíj. A legkézenfekvőbb kikérni egy hasonló ügyekre szakosodott ügyvéd tanácsát, különösen, mivel ilyen helyzetekben az áldozat érzelmi befolyásoltsága miatt nem mindig képes higgadtan mérlegelni a lehetőségeit. Ezenkívül ma már több olyan társadalmi szervezet is működik az országban, amely ingyenes jogi tanácsadással szolgálhat akár telefonon vagy interneten is. Érdemes élni ezen lehetőségek valamelyikével.

Ugyancsak gondolnia kell a barátnőjének arra, hogy miként tudja megóvni gyermekeit a családon belüli erőszaktól, illetve annak megismétlődésétől. Ha van rá lehetősége és ideje, tájékozódjék arról, miként tehet szert azokra a hivatalos dokumentumokra, amelyekkel igazolhatja az óvoda vagy az iskola vezetőjének, hogy a gyerekekről a jövőben egyedül az anya gondoskodik, s őket hazavinni az intézményből rajta kívül senki másnak nincs joga. Számítson rá, hogy ezeknek a dokumentumoknak a beszerzése nem egyszerű, időigényes folyamat. A tapasztalat azt mutatja, néha célszerű megbeszélni a családban kialakult helyzetet a szóban forgó oktatási intézmények vezetőivel.

Ha az anyát vagy gyermekeit bántalmazták, fontos, hogy tájékoztassa erről a rendőrséget, illetve felkeresse valamely egészségügyi intézményt. A sérülésekről idejében felvett orvosi látlelet a későbbiekben fontos bizonyítéka lehet a történteknek.

A sértett családi erőszak esetén több hivatalhoz és szervezethez is fordulhat:

– a körzeti rendőrhöz;

– a bűnügyi rendőrség illetékeseihez;

– a család-, gyermek- és ifjúsági ügyekkel foglalkozó szociális szolgálatokhoz;

– a járási vagy városi család- és ifjúságügyi főosztályokhoz;

– az erőszak áldozatait segítő civil szervezetekhez.

Az állami hivatalokban írásba kell foglalni a történteket a hivatal vezetőjének címzett kérvényben. Ebben a kérelmezőnek meg kell adnia a személyes adatait, a tartózkodási helyét és a telefonszámát. Célszerű tömören összefoglalni a családban kialakult helyzetet, azokat a momentumokat helyezve előtérbe, amelyeket dokumentumokkal, esetleg tanúvallomásokkal is alá lehet támasztani. Fontos, hogy kérvényében a sértett fogalmazza meg, hogy mit vár a hatóságtól. Például: „Kérem a vétkes felelősségre vonását”. Az ilyen kérvényt ajánlott levélben is meg lehet küldeni a hatóságoknak.

Az első időszakban kiemelt szerepe lehet a hasonló ügyekben a körzeti rendőrnek, akinek jogában áll megindítani a közigazgatási eljárást, kivizsgálni az eset körülményeit, szükség esetén figyelmeztetni az erőszaktevőt, tájékoztatni az illetékes szerveket, például a gyermekvédelmi hatóságot.

A fizikai erőszak bármilyen formája bűncselekménynek minősül – családon belül is –, amiért büntetőjogi felelősségre vonás jár. Ezért amikor a sértett feljelentést tesz a rendőrségen, javasolt ragaszkodnia ahhoz, hogy haladéktalanul indítsák meg a bűnügyi eljárást, szükség esetén rendeljenek el orvosszakértői vizsgálatot stb.

A hasonló esetekben rendkívül fontos szerepet játszhatnak azok a rokonok, ismerősök, akik körülveszik a sértettet. Sem ön, sem senki más nem oldhatja meg barátnője helyett a problémáit, ám sokat segíthet neki abban, hogy sikerüljön túljutnia élete ezen nehéz időszakán. Egyaránt fontos ilyenkor az együttérzés, a lelki támasz, valamint az első napok átvészeléséhez, az új élet kialakításához nyújtott mindennapi segítség.

hk