A munkakönyv elvesztéséről

2018. január 28., 13:19 , 888. szám

„Elvesztettem a munkakönyvemet. Mit tegyek?”

–A vonatkozó minisztériumi utasítás értelmében (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників) az a személy, aki elvesztette a munkakönyvét (vagy annak betétlapját), köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni erről legutóbbi munkahelyének tulajdonosát, vagy az általa megbízott szervet. Az erre vonatkozó kérvényének benyújtása után 15 nappal (bonyodalmak felmerülése esetén egy ennél későbbi időpontban) utolsó munkahelyén kötelesek kiadni a dolgozó számára egy másik, új típusú munkakönyvet (vagy annak betétlapját) „Másolat” megjelöléssel az első oldal jobb felső sarkában. A dokumentumot ilyenkor az általános szabályoknak megfelelően töltik ki, a korábban végzett munkára, kitüntetésekre és jutalmakra vonatkozó rovatokban azonban csak a legutóbbi munkahellyel kapcsolatos adatokat tüntetik fel, az ott kiadott munkahelyi utasítások (rendeletek) alapján.

Amennyiben a munkavállaló korábban más munkahelyeken is dolgozott, a munkakönyv másolatában a Munkahelyi információk rovat harmadik oszlopában – az utolsó munkahelyére vonatkozó bejegyzés előtt – feltüntetik a dokumentumokkal is igazolhatóan munkával töltött éveinek számát. A szám mellé ilyenkor nem írják oda, hogy a munkakönyv tulajdonosa korábban mely vállalatoknál vagy intézményekben, mennyi ideig, mely időszakokban, illetve milyen minőségben dolgozott. A munkával töltött éveket igazoló dokumentumok lehetnek a korábbi munkáltatók által az alkalmazásról, áthelyezésről és az elbocsátásról kiadott rendelkezések, hivatalos igazolások, vagy azok hitelesített másolatai; a különféle diplomák és bizonyítványok; a munkanélküli segély folyósításáról kiállított igazolások; a fizikai személyként kötött munkaszerződések, valamint a Nyugdíjalap által kiállított СЗВ-К és СЗІ-5 forma szerinti kivonatok.

hk