Útravaló – a néphagyományok hiteles módszertana az óvodában

2018. február 2., 10:30

A budapesti székhelyű Hagyományok Háza (HH) január 26. és 29. között négynapos intenzív képzést szervezett erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági szakemberek számára. A képzés célja az volt, hogy a népzene, a néptánc, a kézművesség, és a mesemondás terén járatos pedagógusok megismerkedjenek a néphagyományok óvodai környezetben való alkalmazásával. A foglalkozások során a jelenlévők elméleti előadásokon, hospitáláson és gyakorlati műhelyfoglalkozásokon vehettek részt.

A továbbképzés a magyar kormány által elindított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a határon túli oktatás, nevelés gyakorlatait kívánja gazdagítani.. Kárpátaljáról egy 5 fős csapat vett részt a tanfolyamon a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének szakmai koordinációjával.

Az Útravaló névvel ellátott képzés módszertani, elméleti iránymutatást ad a néphagyomány különböző területeinek (népi játék, néptánc, népzene, népszokások, népi kézművesség, népköltészet) alkalmazására az óvodai nevelés intézményes kereteinek és az óvodás korosztály életkori sajátosságainak figyelembe vételével. A jelenlévőkkel olyan neves szakemberek foglalkoztak négy napon keresztül 30 órában, mint: dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, Szerényi Andrea óvodapedagógus, Szerényi Béla zenetanár, népzenész, Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna és Tálas Ágnes óvodapedagógusok, Istvánfi Balázs zenetanár, népzenész, Legeza Márta, a HH oktatási szakelőadója, Németh Nóra, a HH gyermekprogramokért felelős szakelőadója, Berta Alexandra, a HH népzenei szakelőadója, Babinecz Sándor, a HH néptáncos szakelőadója, dr. Agócs Gergely, a HH tudományos munkatársa.

A programot egyúttal „Képzők képzője” céllal is hirdették meg, ami által az intenzív szakmai tréninget követően a pedagógusok nemcsak az óvodákban használhatják tudásukat, de hasonló képzéseken segédelőadóként, gyakorlati óraadóként ők is résztvevői és fejlesztői lehetnek pedagógustársaik szakmai ismereteinek mélyítésében a határon túli régiókban.

A 32 főből álló pedagógusgárda lelkes csapatként együttműködve osztotta meg egymással élményeit,  tapasztalatait. A fórumbeszélgetések alkalmával a pedagógusok nyíltan beszéltek az aktuális problémáikról, nehézségeikről, a kisebbségi létben való óvodai oktatás hiányosságairól, hátrányairól, az adott országok óvodai oktatási rendszeréről és az abból fakadó konfrontációkról.

Szilágyi Gabriella óvodapedagógus, a Beregszászi Rezeda Néptáncműhely óvodás és utánpótláscsoportjának vezetője a képzéssel kapcsolatos élményeiről lapunknak ekként nyilatkozott: „Számomra megtisztelő volt ilyen emberekkel együtt nevetni, dolgozni, gondolkodni. Láthattam, hogy más országokban élő magyar emberek hogyan élik meg a magyarságukat, hogyan adják át a hagyományaikat. Ez példamutató és motiváló is nekem. Amit a képzésen láttam, átéltem, megtapasztaltam, az nagyon felemelő és tanulságos. Jó volt látni, hogy akik ott voltak – akár előadóként, akár résztvevőként – nemcsak beszélnek róla, hanem meg is élik hagyományaikat.”

A „Képzők képzője” kurzus résztvevői a továbbiakban is folyamatos szakmai mentorálást és segítséget kapnak a Hagyományok Háza szakembereitől, hogy a megszerzett tudásukat, azaz az Útravaló képzés szakmai tartalmait minél mélyebben környezeti sajátosságaikhoz, az adott ország óvodai neveléséhez alakíthassák. Ennek érdekében a szervezők módszertani segédanyaggal gazdagították minden résztvevő puttonyát.

Váradi Enikő